Nguồn lực

Đội ngũ giảng viên khoa Cơ khí

Đội ngũ giảng viên khoa Cơ khí

02/11/2014 23:18

Giảng viên Khoa Cơ khí bao gồm 73 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm, trong đó có 10 Phó giáo sư, 21 Tiến sĩ, 39 Thạc sĩ, và 03 Kỹ sư; 4 NCS đang...

Danh mục sách ngoại văn

Danh mục sách ngoại văn

02/11/2014 21:18

Danh mục sách tiếng Anh lĩnh vực Cơ khí tại thư viện...

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

02/11/2014 22:07

Giới thiệu và thống kê cơ sở vật chất hiện tại của khoa Cơ khí...

Page 1/1 <1>
Tin xem nhiều