Nguồn lực

Nhân lực khoa Cơ khí

Nhân lực khoa Cơ khí

02/11/2014 23:18

Khoa cơ khí hiện có 55 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ và 14 Kỹ sư. Bên cạnh đó, đội ngũ các thầy cô giáo...

Danh mục sách ngoại văn

Danh mục sách ngoại văn

02/11/2014 21:18

Danh mục sách tiếng Anh lĩnh vực Cơ khí tại thư viện...

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

02/11/2014 22:07

Giới thiệu và thống kê cơ sở vật chất hiện tại của khoa Cơ khí...

Page 1/1 <1>
Tin xem nhiều