Đội ngũ giảng viên

Nhân lực khoa Cơ khí

Nhân lực khoa Cơ khí

02/11/2014 23:18

Khoa cơ khí hiện có 55 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ và 14 Kỹ sư. Bên cạnh đó, đội ngũ các thầy cô giáo...

Page 1/1 <1>
Tin xem nhiều