Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh năm 2018

Thông tin tuyển sinh năm 2018

05/04/2018 15:54

...

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

02/02/2018 15:01

...

Tư vấn tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí

Tư vấn tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí

22/01/2018 09:51

...

Tư vấn tuyển sinh ngành Kỹ thuật Vật liệu

Tư vấn tuyển sinh ngành Kỹ thuật Vật liệu

22/01/2018 09:43

...

Giới thiệu chung về các ngành thuộc khoa Cơ khí

Giới thiệu chung về các ngành thuộc khoa Cơ khí

22/03/2016 18:17

...

NHỮNG LỢI THẾ KHI ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TẠI KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

NHỮNG LỢI THẾ KHI ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TẠI KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

03/08/2016 12:19

...

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

01/08/2016 11:54

...

NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

30/07/2016 20:45

Thông tin tuyển sinh 2016

5 ngành nghề HOT nhất 2016

5 ngành nghề HOT nhất 2016

30/07/2016 21:28

Theo http://huongnghiep24h.com/

Thông tin tuyển sinh 2016

Thông tin tuyển sinh 2016

09/03/2016 11:50

...

Tuyển sinh năm 2015

Tuyển sinh năm 2015

12/05/2014 22:03

Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Cơ khí, mã ngành, Môn thi và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Tuyển sinh năm 2014

Tuyển sinh năm 2014

05/11/2014 14:32

Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Cơ khí, mã ngành, Khối thi và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014.

Giới thiệu ngành nghề

Giới thiệu ngành nghề

05/11/2014 14:40

Kỹ thuật cơ khí - ngành của sự đam mê và sáng tạo, cơ hội nghề nghiệp...

Page 1/1 <1>