FAQ-Tư vấn sinh viên

Tư vấn học tập

Tư vấn học tập

19/09/2014 12:21

Những hiểu biết chung về Quy chế đào tạo Đại học...

Tư vấn rèn luyện

Tư vấn rèn luyện

01/11/2014 22:22

Những hiểu biết chung về Quy chế đào tạo Đại học...

Hướng dẫn đóng học phí

Hướng dẫn đóng học phí

22/09/2014 23:43

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Hướng dẫn về thực hiện các chế độ chính sách

Hướng dẫn về thực hiện các chế độ chính sách

22/09/2014 23:37

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Hướng dẫn làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

Hướng dẫn làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

22/09/2014 23:32

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Hướng dẫn quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú

Hướng dẫn quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú

22/09/2014 23:23

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Học phí

Học phí

22/09/2014 23:05

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Giới thiệu khoa và hướng dẫn sinh viên

Giới thiệu khoa và hướng dẫn sinh viên

23/08/2014 02:12

Giới thiệu về khoa Cơ khí và tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên...

Page 1/1 <1>