FAQ-Tư vấn sinh viên

Tư vấn học tập

Tư vấn học tập

19/09/2014 12:21

Những hiểu biết chung về Quy chế đào tạo Đại học...

Tư vấn rèn luyện

Tư vấn rèn luyện

01/11/2014 22:22

Những hiểu biết chung về Quy chế đào tạo Đại học...

Hướng dẫn đóng học phí

Hướng dẫn đóng học phí

22/09/2014 23:43

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Hướng dẫn về thực hiện các chế độ chính sách

Hướng dẫn về thực hiện các chế độ chính sách

22/09/2014 23:37

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Hướng dẫn làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

Hướng dẫn làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

22/09/2014 23:32

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Hướng dẫn quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú

Hướng dẫn quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú

22/09/2014 23:23

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Học phí

Học phí

22/09/2014 23:05

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Xét tốt nghiệp

Xét tốt nghiệp

22/09/2014 23:02

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

 Các vấn đề trong đánh giá điểm

Các vấn đề trong đánh giá điểm

22/09/2014 22:56

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Các tình huống vi phạm quy chế

Các tình huống vi phạm quy chế

22/09/2014 22:50

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Các tình huống khi sinh viên nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm, cảnh cáo , buộc thôi học

Các tình huống khi sinh viên nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm, cảnh cáo , buộc thôi học

22/09/2014 22:43

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Những tình huống thường gặp trong học tập thường nhật

Những tình huống thường gặp trong học tập thường nhật

20/09/2014 00:49

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Những hiểu biết chung về quy chế

Những hiểu biết chung về quy chế

19/09/2014 23:58

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

Giới thiệu khoa và hướng dẫn sinh viên

Giới thiệu khoa và hướng dẫn sinh viên

23/08/2014 02:12

Giới thiệu về khoa Cơ khí và tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên...

Page 1/1 <1>