Dành cho giảng viên

TB: V/v Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB401

TB: V/v Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB401

30/03/2018 10:33

...

File nhập điểm thành phần học kỳ I năm học 2017 - 2018

File nhập điểm thành phần học kỳ I năm học 2017 - 2018

02/01/2018 17:23

...

File nhập điểm thành phần học kỳ hè năm học 2016 - 2017

File nhập điểm thành phần học kỳ hè năm học 2016 - 2017

11/09/2017 10:37

...

File nhập điểm học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

File nhập điểm học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

07/06/2017 16:16

...

File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

16/01/2017 10:26

...

File nhập điểm học kỳ 3 năm học 2015 - 2016

File nhập điểm học kỳ 3 năm học 2015 - 2016

13/09/2016 21:16

...

File nhập điểm học kỳ II năm học 2015 - 2016

File nhập điểm học kỳ II năm học 2015 - 2016

07/06/2016 09:42

...

TB: Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành

TB: Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành

13/12/2015 19:52

...

File nhập điểm học kỳ I  năm học 2015 - 2016

File nhập điểm học kỳ I năm học 2015 - 2016

12/12/2015 16:12

...

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản

09/09/2015 22:44

...

TB: V/v sử dụng nguồn học liệu mở

TB: V/v sử dụng nguồn học liệu mở

09/09/2015 16:25

Số: 159/TB-ĐHKTCN

TB: V/v tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 47 - Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật

TB: V/v tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 47 - Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật

08/09/2015 21:08

...

File nhập điểm học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

File nhập điểm học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

26/08/2015 23:35

...

QĐ: V/v Cử cán bộ giảng viên làm giảng viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập các lớp sinh hoạt năm học 2015 - 2016

QĐ: V/v Cử cán bộ giảng viên làm giảng viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập các lớp sinh hoạt năm học 2015 - 2016

11/08/2015 16:24

Số: 75/QĐ-ĐHKTCN

TB: V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2015 (đợt 2)

TB: V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2015 (đợt 2)

30/07/2015 09:03

...

Page 1/4 <1234>