Dành cho sinh viên

TB: V/v phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019

TB: V/v phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019

06/03/2019 09:59

...

TB: V/v phân công hướng dẫn Đồ án môn học - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019 (Bố sung)

TB: V/v phân công hướng dẫn Đồ án môn học - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019 (Bố sung)

20/02/2019 11:44

...

TB: Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị nâng ngoài khơi

TB: Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị nâng ngoài khơi

20/02/2019 10:06

...

TB: V/v phân công hướng dẫn Đồ án môn học - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019

TB: V/v phân công hướng dẫn Đồ án môn học - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019

13/02/2019 17:10

...

TB: V/v phân công thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019 (Bổ sung lần 3)

TB: V/v phân công thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019 (Bổ sung lần 3)

30/01/2019 17:08

...

TB: V/v ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

TB: V/v ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

24/01/2019 10:57

...

TB: Danh sách và lịch bảo vệ ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: Danh sách và lịch bảo vệ ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

12/01/2019 20:28

...

TB: Tuyển dụng kỹ sư của Cty Honda Việt Nam

TB: Tuyển dụng kỹ sư của Cty Honda Việt Nam

12/01/2019 14:42

...

TB: Tuyển thực tập sinh làm việc tại Cty Honda Việt Nam

TB: Tuyển thực tập sinh làm việc tại Cty Honda Việt Nam

21/12/2018 18:42

...

TB: V/v Tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2018-2019

TB: V/v Tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2018-2019

18/12/2018 22:03

...

TB: V/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại học chính quy- Đợt 2

TB: V/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên hệ Đại học chính quy- Đợt 2

13/12/2018 22:37

...

TB: Tuyển dụng của Công ty TNHH Italisa Việt Nam

TB: Tuyển dụng của Công ty TNHH Italisa Việt Nam

21/11/2018 15:15

...

TB: V/v nhận học bổng toàn phần của SV K53, thanh toán trợ cấp xã hội HK 2-2017-2018 và thu học phí đợt 2-HK 1-2018-2019

TB: V/v nhận học bổng toàn phần của SV K53, thanh toán trợ cấp xã hội HK 2-2017-2018 và thu học phí đợt 2-HK 1-2018-2019

31/10/2018 08:45

...

TB: Kế hoạch thí nghiệm Lab 306 + 401 - Học kì 1- Năm học 2018 - 2019

TB: Kế hoạch thí nghiệm Lab 306 + 401 - Học kì 1- Năm học 2018 - 2019

31/10/2018 08:28

...

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Gold Sea Việt Nam

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Gold Sea Việt Nam

22/10/2018 08:21

...

Page 1/21 <12345678910...2021>