Dành cho sinh viên

TB: V/v phân công hướng dân đồ án tốt nghiệp - Học kỳ I - Năm học 2021-2022 (bổ sung)

TB: V/v phân công hướng dân đồ án tốt nghiệp - Học kỳ I - Năm học 2021-2022 (bổ sung)

08/11/2021 09:31

...

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Tập đoàn KHKT Hồng Hải

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Tập đoàn KHKT Hồng Hải

25/10/2021 22:06

...

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Tập đoàn KHKT Hồng Hải

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Tập đoàn KHKT Hồng Hải

25/10/2021 22:05

...

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ I năm học 2021-2022

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ I năm học 2021-2022

23/10/2021 20:20

...

TB: V/v phân công đồ án môn học - Học kỳ I - Năm học 2021-2022 (Cập nhật ngày 19/10/2021)

TB: V/v phân công đồ án môn học - Học kỳ I - Năm học 2021-2022 (Cập nhật ngày 19/10/2021)

14/10/2021 09:37

...

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ III năm học 2020-2021 (bổ sung)

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ III năm học 2020-2021 (bổ sung)

12/08/2021 14:36

...

TB: Quyết định cử SV đi thực tập tốt nghiệp theo nguyện vọng - Học kỳ III - Năm học 2020-2021

TB: Quyết định cử SV đi thực tập tốt nghiệp theo nguyện vọng - Học kỳ III - Năm học 2020-2021

09/08/2021 12:28

...

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ III năm học 2020-2021

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ III năm học 2020-2021

05/08/2021 15:35

...

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13

04/08/2021 17:04

...

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án môn học và đồ án Chuyên ngành CK CTM- HK 3 - Năm học 2020-2021

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án môn học và đồ án Chuyên ngành CK CTM- HK 3 - Năm học 2020-2021

19/07/2021 08:08

...

TB: Lịch bảo vệ ĐATN chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

TB: Lịch bảo vệ ĐATN chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

18/07/2021 11:53

...

TB: Tuyển dụng KS Cơ khí Chế tạo máy của Công ty TNHH Shinyang Metal Korea

TB: Tuyển dụng KS Cơ khí Chế tạo máy của Công ty TNHH Shinyang Metal Korea

27/06/2021 15:12

...

Tuyển dụng của Công ty TNHH VLHK Bedra Việt Nam

Tuyển dụng của Công ty TNHH VLHK Bedra Việt Nam

25/05/2021 08:15

...

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Xây Dựng Công nghiệp Việt Đức

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Xây Dựng Công nghiệp Việt Đức

19/05/2021 16:08

...

TB: V/v tổ chức hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn KHKT Hồng Hải và Samsung năm 2021

TB: V/v tổ chức hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn KHKT Hồng Hải và Samsung năm 2021

15/04/2021 12:17

...

Page 1/26 <12345678910...2526>
tin tuc tin tuc 24h