Dành cho sinh viên

TB: V/v tổ chức hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn KHKT Hồng Hải và Samsung năm 2021

TB: V/v tổ chức hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn KHKT Hồng Hải và Samsung năm 2021

15/04/2021 12:17

...

TB: Tuyển dụng Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ

TB: Tuyển dụng Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ

07/04/2021 11:48

...

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

06/04/2021 21:24

...

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

06/04/2021 21:24

...

Danh sách SV TTTN - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021(bổ sung lần 3)

Danh sách SV TTTN - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021(bổ sung lần 3)

26/03/2021 15:02

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 20/03/2021))

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 20/03/2021))

20/03/2021 19:56

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật)

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật)

17/03/2021 08:59

...

TB: V/v phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐA Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - HK 2 - Năm học 2020-2021 (Điều chỉnh)

TB: V/v phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐA Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - HK 2 - Năm học 2020-2021 (Điều chỉnh)

16/03/2021 16:45

...

TB: Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

TB: Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

15/03/2021 13:59

...

TB: Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

TB: Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020-2021

15/03/2021 13:59

...

TB: Tuyển dụng Công ty CP Nhôm và Cơ khí Xây Lắp Việt Pháp

TB: Tuyển dụng Công ty CP Nhôm và Cơ khí Xây Lắp Việt Pháp

09/03/2021 18:00

...

QĐ v.v chi tiền thưởng và tặng giấy khen cho SV có thành tích tốt trong Cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2019-2020 và 2020-2021.

QĐ v.v chi tiền thưởng và tặng giấy khen cho SV có thành tích tốt trong Cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2019-2020 và 2020-2021.

03/03/2021 10:01

...

TB: Tuyển dụng KS Cơ khí của Công ty TNHH Cơ Khí HTMP Việt Nam

TB: Tuyển dụng KS Cơ khí của Công ty TNHH Cơ Khí HTMP Việt Nam

19/02/2021 10:16

...

TB: Danh sách SV và hội đồng BV ĐATN chuyên ngành CKCTM - Học Kỳ 1 - Năm Học 2020-2021

TB: Danh sách SV và hội đồng BV ĐATN chuyên ngành CKCTM - Học Kỳ 1 - Năm Học 2020-2021

22/01/2021 09:48

...

Thông báo và kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic cấp trường 2020-2021 và lựa chọn đội tuyển cấp toàn quốc 2021

Thông báo và kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic cấp trường 2020-2021 và lựa chọn đội tuyển cấp toàn quốc 2021

25/11/2020 15:23

...

Page 1/25 <12345678910...2425>
tin tuc tin tuc 24h