Dành cho sinh viên

TB: Phân công hướng dẫn ĐA Công nghệ Chế tạo máy- Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 (Bổ sung)

TB: Phân công hướng dẫn ĐA Công nghệ Chế tạo máy- Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 (Bổ sung)

17/09/2018 16:30

...

TB: Thời gian và danh sách sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ III năm học 2017-2018

TB: Thời gian và danh sách sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ III năm học 2017-2018

16/09/2018 08:35

...

TB: Phân công GVCN và lịch sinh hoạt lớp - Học kỳ 1- Năm học 2018-2019

TB: Phân công GVCN và lịch sinh hoạt lớp - Học kỳ 1- Năm học 2018-2019

14/09/2018 10:17

...

TB: Phân công hướng dẫn ĐA môn học học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

TB: Phân công hướng dẫn ĐA môn học học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

11/09/2018 22:17

...

Công văn v.v TTTN và làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

Công văn v.v TTTN và làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

05/09/2018 11:19

...

TB: Tuyển dụng của Tổng Công ty CPTM Xây Dựng

TB: Tuyển dụng của Tổng Công ty CPTM Xây Dựng

05/09/2018 11:07

...

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018-2019

31/08/2018 00:48

...

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

31/08/2018 00:44

...

Công văn v.v viết bài thu hoach tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa của SV K54

Công văn v.v viết bài thu hoach tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa của SV K54

23/08/2018 08:48

...

TB: V/v  điều chỉnh thời gian thực hiện hoạt động về công tác HSSV

TB: V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hoạt động về công tác HSSV

20/08/2018 22:49

...

TB: V/v đăng ký học lại tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K53

TB: V/v đăng ký học lại tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K53

20/08/2018 22:46

...

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

16/08/2018 08:30

...

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I năm học 2018-2019

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I năm học 2018-2019

08/08/2018 08:51

...

TB: V/v tổ chức thi và cấp chứng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu -Đợt 1

TB: V/v tổ chức thi và cấp chứng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu -Đợt 1

27/07/2018 09:06

...

TB: V/v thu học phí kỳ học kỳ hè năm học 2017-2018

TB: V/v thu học phí kỳ học kỳ hè năm học 2017-2018

18/07/2018 15:46

...

Page 1/20 <12345678910...1920>