Dành cho sinh viên

TB: V/v miễn giảm học phí, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội, cấp giấy xác nhận vay vốn tại địa phương và nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập - HK1 - Năm học 2019-2020

TB: V/v miễn giảm học phí, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội, cấp giấy xác nhận vay vốn tại địa phương và nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập - HK1 - Năm học 2019-2020

12/09/2019 09:59

...

TB: Danh sách phân công TTTN - Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 (Đã cập nhật)

TB: Danh sách phân công TTTN - Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 (Đã cập nhật)

12/09/2019 09:50

...

TB: V/v gặp gỡ sinh viên đi thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 1 năm học 2019-2020

TB: V/v gặp gỡ sinh viên đi thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 1 năm học 2019-2020

11/09/2019 10:33

...

TB: V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin" năm 2019

TB: V/v tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin" năm 2019

03/09/2019 08:50

...

TB: Tổ chức hội thảo tuyển dụng Samsung 2019

TB: Tổ chức hội thảo tuyển dụng Samsung 2019

03/09/2019 08:47

...

TB: Kế hoạch thí nghiệm Lab 306 +401+ 301 của Học kỳ 3 - 2018-2019

TB: Kế hoạch thí nghiệm Lab 306 +401+ 301 của Học kỳ 3 - 2018-2019

01/08/2019 15:48

...

TB: V/v phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐATN- Học kỳ 3- Năm học 2018-2019

TB: V/v phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐATN- Học kỳ 3- Năm học 2018-2019

11/07/2019 08:55

...

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp- Học kỳ hè năm học 2018-2019

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp- Học kỳ hè năm học 2018-2019

10/07/2019 21:34

...

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp- Học kỳ hè năm học 2018-2019

Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp- Học kỳ hè năm học 2018-2019

10/07/2019 21:33

...

TB: Kế hoạch và danh sách SV bảo vệ ĐATN - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019

TB: Kế hoạch và danh sách SV bảo vệ ĐATN - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019

08/07/2019 12:29

...

TB: ĐIỂM THÍ NGHIỆM LAB 306 - HỌC KÌ 2 NĂM 2018-2019

TB: ĐIỂM THÍ NGHIỆM LAB 306 - HỌC KÌ 2 NĂM 2018-2019

04/07/2019 21:33

...

TB: Tuyển dụng của Công ty TNHH Kết cấu Vinayama

TB: Tuyển dụng của Công ty TNHH Kết cấu Vinayama

11/06/2019 09:24

...

TB: Tuyển dụng của Công ty TNHH Keysheen Việt Nam

TB: Tuyển dụng của Công ty TNHH Keysheen Việt Nam

23/05/2019 00:34

...

TB: V/v Tổ chức hội thảo việc làm Cty TNHH LG Display Việt Nam

TB: V/v Tổ chức hội thảo việc làm Cty TNHH LG Display Việt Nam

11/05/2019 22:00

...

TB: Tuyển dụng của Cty CP Xây Dựng và Thương Mại Đại Hoa

TB: Tuyển dụng của Cty CP Xây Dựng và Thương Mại Đại Hoa

09/05/2019 21:44

...

Page 1/23 <12345678910...2223>