Dành cho sinh viên

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ III năm học 2020-2021

TB: V/v phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ III năm học 2020-2021

05/08/2021 15:35

...

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13

04/08/2021 17:04

...

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án môn học và đồ án Chuyên ngành CK CTM- HK 3 - Năm học 2020-2021

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án môn học và đồ án Chuyên ngành CK CTM- HK 3 - Năm học 2020-2021

19/07/2021 08:08

...

TB: Lịch bảo vệ ĐATN chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

TB: Lịch bảo vệ ĐATN chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

18/07/2021 11:53

...

TB: Tuyển dụng KS Cơ khí Chế tạo máy của Công ty TNHH Shinyang Metal Korea

TB: Tuyển dụng KS Cơ khí Chế tạo máy của Công ty TNHH Shinyang Metal Korea

27/06/2021 15:12

...

Tuyển dụng của Công ty TNHH VLHK Bedra Việt Nam

Tuyển dụng của Công ty TNHH VLHK Bedra Việt Nam

25/05/2021 08:15

...

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Xây Dựng Công nghiệp Việt Đức

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Xây Dựng Công nghiệp Việt Đức

19/05/2021 16:08

...

TB: V/v tổ chức hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn KHKT Hồng Hải và Samsung năm 2021

TB: V/v tổ chức hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn KHKT Hồng Hải và Samsung năm 2021

15/04/2021 12:17

...

TB: Tuyển dụng Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ

TB: Tuyển dụng Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ

07/04/2021 11:48

...

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

06/04/2021 21:24

...

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

06/04/2021 21:24

...

Danh sách SV TTTN - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021(bổ sung lần 3)

Danh sách SV TTTN - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021(bổ sung lần 3)

26/03/2021 15:02

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 20/03/2021))

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật ngày 20/03/2021))

20/03/2021 19:56

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật)

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật)

17/03/2021 08:59

...

TB: V/v phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐA Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - HK 2 - Năm học 2020-2021 (Điều chỉnh)

TB: V/v phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐA Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy - HK 2 - Năm học 2020-2021 (Điều chỉnh)

16/03/2021 16:45

...

Page 1/26 <12345678910...2526>
tin tuc tin tuc 24h