Dành cho sinh viên

TB: V/v trả lại tiền bài giảng năm 2012 và năm 2013 cho sinh viên

TB: V/v trả lại tiền bài giảng năm 2012 và năm 2013 cho sinh viên

03/08/2016 22:10

Số 138/TB-ĐHKTCN

TB: V/v hoàn trả lại tiền học phí các học phần đã học không nằm trong chương trình đào tạo mới và chưa được quy đổi cho sinh viên K47

TB: V/v hoàn trả lại tiền học phí các học phần đã học không nằm trong chương trình đào tạo mới và chưa được quy đổi cho sinh viên K47

03/08/2016 22:05

Số 137/TB-ĐHKTCN

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy công cụ bổ sung

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy công cụ bổ sung

03/08/2016 21:23

Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài

TB: V/v chương trình học bổng năm 2016 của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Kiến Quốc - Đài Loan

TB: V/v chương trình học bổng năm 2016 của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Kiến Quốc - Đài Loan

03/08/2016 21:16

Số:59/TB-ĐHKTCN

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản

03/08/2016 08:01

...

Thông báo kế hoạch thí nghiệm (LAB306, LAB401, LAB301)

Thông báo kế hoạch thí nghiệm (LAB306, LAB401, LAB301)

25/07/2016 07:58

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án môn học, thí nghiệm LAB502

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án môn học, thí nghiệm LAB502

20/07/2016 18:01

...

TB: V/v thực tập tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2015-2016

TB: V/v thực tập tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2015-2016

16/07/2016 06:34

...

TB: V/v nộp học phí học kỳ hè năm 2016

TB: V/v nộp học phí học kỳ hè năm 2016

14/07/2016 21:56

Số 188/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2015- 2016

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2015- 2016

13/07/2016 09:25

...

TB: V/v Lịch và địa điểm học môn Dụng cụ cắt hè 2015 - 2016

TB: V/v Lịch và địa điểm học môn Dụng cụ cắt hè 2015 - 2016

12/07/2016 21:16

...

TB: V/v hoàn thiện tổ chức các lớp học kỳ hè 2016

TB: V/v hoàn thiện tổ chức các lớp học kỳ hè 2016

06/07/2016 17:37

...

TB: V/v Khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

TB: V/v Khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

23/06/2016 21:28

...

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí

23/06/2016 21:22

...

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I, năm học 2016 - 2017

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I, năm học 2016 - 2017

22/06/2016 20:52

...

Page 10/22 <12...67891011121314...2122>