Dành cho sinh viên

TB: V/v Cử sinh viên tham gia trại hè

TB: V/v Cử sinh viên tham gia trại hè

06/06/2016 13:09

Số 38/TB-ĐHKTCN

TB: V/v quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

TB: V/v quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

02/06/2016 09:38

...

TB: V/v Mở lớp học phần trong học kỳ hè năm học 2015 - 2016 cho các sinh viên thuộc diện đặc biệt

TB: V/v Mở lớp học phần trong học kỳ hè năm học 2015 - 2016 cho các sinh viên thuộc diện đặc biệt

31/05/2016 19:46

...

TB: V/v Danh sách học phần thay thế, học phần tương đương cho sinh viên khóa K46 trở về trước

TB: V/v Danh sách học phần thay thế, học phần tương đương cho sinh viên khóa K46 trở về trước

31/05/2016 19:40

...

TB: V/v Quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

TB: V/v Quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

31/05/2016 19:35

...

TB: V/v tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

TB: V/v tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

31/05/2016 13:20

Số 145/2016/THP

TB: V/v tạo điều kiện cho sinh viên diện đặc biệt

TB: V/v tạo điều kiện cho sinh viên diện đặc biệt

26/05/2016 14:43

Số 139/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Danh sách các học phân thay thế dành cho sinh viên khoa Cơ khí và sinh viên các khoa khác (từ khóa K46 trở về trước) học các học phần do khoa Cơ khí quản lý chuyên môn

TB: V/v Danh sách các học phân thay thế dành cho sinh viên khoa Cơ khí và sinh viên các khoa khác (từ khóa K46 trở về trước) học các học phần do khoa Cơ khí quản lý chuyên môn

18/05/2016 20:09

...

TB: V/v Tổ chức "Hội thảo tư vấn tuyển dụng Meister-2016" tại trường đại học KTCN

TB: V/v Tổ chức "Hội thảo tư vấn tuyển dụng Meister-2016" tại trường đại học KTCN

13/05/2016 00:57

Số 34/TB-ĐHKTCN

TB: V/v tiếp tục đăng ký thông tin bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

TB: V/v tiếp tục đăng ký thông tin bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

06/05/2016 05:53

...

TB: V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

TB: V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

06/05/2016 05:35

...

TB: V/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

TB: V/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

21/04/2016 11:38

...

TB: V/v quản lý, tổ chức đào tạo cho sinh viên đã học tại trường từ 6 đến 10 năm và sinh viên học lực yếu, cứu xét

TB: V/v quản lý, tổ chức đào tạo cho sinh viên đã học tại trường từ 6 đến 10 năm và sinh viên học lực yếu, cứu xét

12/04/2016 12:52

...

TB: V/v quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

TB: V/v quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

09/04/2016 09:35

...

TB: V/v tập trung sinh viên khoa Cơ khí đã học tập tại trường từ 6 đến 10 năm

TB: V/v tập trung sinh viên khoa Cơ khí đã học tập tại trường từ 6 đến 10 năm

28/03/2016 22:20

...

Page 10/20 <12...67891011121314...1920>