Dành cho sinh viên

TB: V/v khen thưởng cho sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2015 đến 2019

TB: V/v khen thưởng cho sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2015 đến 2019

29/12/2015 20:22

Toefl - ITP

TB: V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kì I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

TB: V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kì I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

29/12/2015 20:12

...

TB: V/v Bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

TB: V/v Bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

26/12/2015 12:20

...

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm hoc 2015 - 2016 (lần 2)

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm hoc 2015 - 2016 (lần 2)

25/12/2015 19:57

Số: 298/TB-ĐHKTCN

TB: V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

TB: V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

25/12/2015 19:41

...

TB: Chương trình học bổng của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, năm 2015 - 2016

TB: Chương trình học bổng của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, năm 2015 - 2016

23/12/2015 19:04

...

TB: Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành

TB: Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành

13/12/2015 19:43

...

TB: V/v Tư vấn đăng ký học phần học kỳ II năm học 2015 - 2016

TB: V/v Tư vấn đăng ký học phần học kỳ II năm học 2015 - 2016

08/12/2015 16:53

...

TB: V/v Lịch thí nghiệm thực hành modul hàn và modul kỹ thuật vật liệu (bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

TB: V/v Lịch thí nghiệm thực hành modul hàn và modul kỹ thuật vật liệu (bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

03/12/2015 11:26

...

TB: V/v Danh sách sinh viên và kế hoạch thí nghiệm bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

TB: V/v Danh sách sinh viên và kế hoạch thí nghiệm bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

22/11/2015 07:36

...

TB: V/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015 - 2016

18/11/2015 18:57

...

TB: V/v tổ chức Hội thảo "Cơ hội việc làm tại Canon Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp - 2016"

TB: V/v tổ chức Hội thảo "Cơ hội việc làm tại Canon Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp - 2016"

18/11/2015 18:53

Số 184/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v Rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

12/11/2015 17:10

...

TB: V/v tổ chức mở các Modul thí nghiệm, thực hành đợt 2 năm học 2015 - 2016

TB: V/v tổ chức mở các Modul thí nghiệm, thực hành đợt 2 năm học 2015 - 2016

03/11/2015 21:56

...

TB: V/v lịch thí nghiệm LAB306 modul Hàn (bổ sung)

TB: V/v lịch thí nghiệm LAB306 modul Hàn (bổ sung)

18/10/2015 11:21

...

Page 10/18 <12...67891011121314...1718>