Dành cho sinh viên

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2015 - 2016

09/09/2015 10:37

Ghi chú: Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để biết kế hoạch từ ngày 12/9/2015. Dự kiến đi từ ngày 13/9/2015.

TB: V/v Kế hoạch phát đề tài đồ án môn học CNCTM; đồ án Máy và dụng cụ (Học kỳ I năm học 2015 - 2016)

TB: V/v Kế hoạch phát đề tài đồ án môn học CNCTM; đồ án Máy và dụng cụ (Học kỳ I năm học 2015 - 2016)

06/09/2015 20:31

...

TB: V/v Phân công GV Hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và đồ án môn học, học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v Phân công GV Hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và đồ án môn học, học kỳ I năm học 2015 - 2016

04/09/2015 12:59

...

TB: V/v Xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy và hệ VLVH

TB: V/v Xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung) cho sinh viên hệ chính quy và hệ VLVH

04/09/2015 12:25

...

TB: V/v tổ chức thi lại cho các lớp VLVH học tại các Cơ sở liên kết đào tạo

TB: V/v tổ chức thi lại cho các lớp VLVH học tại các Cơ sở liên kết đào tạo

28/08/2015 12:25

Số 152/TB-ĐHKTCN

TB: V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên - Học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v thực hiện chế độ chính sách sinh viên - Học kỳ I năm học 2015 - 2016

27/08/2015 23:35

...

TB: V/v nộp hồ sơ trợ cấp Xã hội học kỳ I năm học 2015 - 2016 Đối với sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn

TB: V/v nộp hồ sơ trợ cấp Xã hội học kỳ I năm học 2015 - 2016 Đối với sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn

27/08/2015 23:20

...

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 Đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 Đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

27/08/2015 23:07

Số 146/TB-ĐHKTCN

TB: V/v cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương học kỳ II năm học 2014 -2015

TB: V/v cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương học kỳ II năm học 2014 -2015

27/08/2015 23:01

Số 143?TB-ĐHKTCN

Danh sách kèm theo Quyết định xét tiến độ học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Danh sách kèm theo Quyết định xét tiến độ học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

15/08/2015 13:23

...

TB: V/v Danh sách số sinh viên vào ở Ký túc xá, học kỳ I năm học 2015-2016 (08/8/2015)

TB: V/v Danh sách số sinh viên vào ở Ký túc xá, học kỳ I năm học 2015-2016 (08/8/2015)

07/08/2015 02:07

...

TB: V/v nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên K49

TB: V/v nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên K49

29/07/2015 00:21

...

TB: V/v Kết quả xếp chuyên ngành K49

TB: V/v Kết quả xếp chuyên ngành K49

25/07/2015 01:00

...

TB: V/v Phân chuyên ngành K48 và K49 năm 2015

TB: V/v Phân chuyên ngành K48 và K49 năm 2015

21/07/2015 15:41

Số: 07.2015/TB_KCK Yêu cầu các giảng viên chủ nhiệm, trợ lý sinh viên, BCN khoa, lãnh đạo bộ môn tham gia gặp, tư vấn và hướng dẫn sinh viên vào tối ...

TB: V/v Tổ chức hội trại sinh viên

TB: V/v Tổ chức hội trại sinh viên

21/07/2015 10:23

Chào mừng 50 năm ngày thành lập Trường (18/9/1965 - 18/9/2015)

Page 15/21 <12...1112131415161718192021>