Dành cho sinh viên

TB: V/v Công ty TNHH MRS.VN

TB: V/v Công ty TNHH MRS.VN

09/07/2015 22:35

Các lớp sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp tham khảo, chủ động liên hệ với Quý Công ty...

QĐ: V/v cho sinh viên thôi học

QĐ: V/v cho sinh viên thôi học

24/06/2015 11:21

Số 59/QĐ-ĐHKTCN

TB: V/v triển khai công tác phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy

TB: V/v triển khai công tác phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy

20/06/2015 20:13

Số 105/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Danh sách Sinh viên trúng tuyển Công ty cổ phần LILAMA 69-1

TB: V/v Danh sách Sinh viên trúng tuyển Công ty cổ phần LILAMA 69-1

17/06/2015 11:19

Kết quả phỏng vấn tuyển dụng sinh viên của Lilama 69-1

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

14/06/2015 20:28

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

11/06/2015 09:40

Học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

TB: V/v Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp bổ sung học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

TB: V/v Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp bổ sung học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

04/06/2015 17:52

...

Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập GDQP - AN

Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập GDQP - AN

03/06/2015 19:23

Số 398/QĐ-ĐHKTCN

TB: Phân công GV hướng dẫn và danh sách sinh viên làm ĐAMH (CNCTM; DCC; MCC; Máy và dụng cụ)

TB: Phân công GV hướng dẫn và danh sách sinh viên làm ĐAMH (CNCTM; DCC; MCC; Máy và dụng cụ)

03/06/2015 10:22

Học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

01/06/2015 11:30

...

TB: V/v thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp/ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

TB: V/v thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp/ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

01/06/2015 09:05

Số 89/TB-ĐHKTCN

TB: V/v khám sức khỏe cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tháng 6 năm 2015

TB: V/v khám sức khỏe cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tháng 6 năm 2015

28/05/2015 12:21

Số: 32/TB-ĐHKTCN

TB: V/v thông qua lần cuối và ký đồ án môn học máy và dụng cụ - nhóm sinh viên thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

TB: V/v thông qua lần cuối và ký đồ án môn học máy và dụng cụ - nhóm sinh viên thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

17/05/2015 14:45

...

TB: V/v đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

TB: V/v đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

12/05/2015 01:41

Số 78/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Lịch thông qua đồ án môn học Máy và dụng cụ do thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

TB: V/v Lịch thông qua đồ án môn học Máy và dụng cụ do thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

05/02/2015 21:25

...

Page 16/21 <12...1112131415161718192021>