Dành cho sinh viên

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

01/06/2015 11:30

...

TB: V/v thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp/ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

TB: V/v thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp/ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2014 - 2015

01/06/2015 09:05

Số 89/TB-ĐHKTCN

TB: V/v khám sức khỏe cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tháng 6 năm 2015

TB: V/v khám sức khỏe cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tháng 6 năm 2015

28/05/2015 12:21

Số: 32/TB-ĐHKTCN

TB: V/v thông qua lần cuối và ký đồ án môn học máy và dụng cụ - nhóm sinh viên thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

TB: V/v thông qua lần cuối và ký đồ án môn học máy và dụng cụ - nhóm sinh viên thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

17/05/2015 14:45

...

TB: V/v đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

TB: V/v đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015

12/05/2015 01:41

Số 78/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Lịch thông qua đồ án môn học Máy và dụng cụ do thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

TB: V/v Lịch thông qua đồ án môn học Máy và dụng cụ do thầy Nguyễn Thế Đoàn hướng dẫn

05/02/2015 21:25

...

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp bổ sung học kỳ II năm học 2014 - 2015

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp bổ sung học kỳ II năm học 2014 - 2015

29/04/2015 12:57

Danh sách sinh viên TTTN bổ sung

TB: V/v Tổ chức "Chương trình tư vấn tuyển dụng thực tập sinh Nhật Bản 2015"

TB: V/v Tổ chức "Chương trình tư vấn tuyển dụng thực tập sinh Nhật Bản 2015"

21/04/2015 10:17

...

QĐ: V/v xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015

QĐ: V/v xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015

16/04/2015 18:29

Số 328/QĐ-ĐHKTCN

TB: V/v nộp đơn học hệ Cao đẳng, Đại học hình thức vừa làm vừa học đối với sinh viên thuộc diện buộc thôi học theo Quy chế

TB: V/v nộp đơn học hệ Cao đẳng, Đại học hình thức vừa làm vừa học đối với sinh viên thuộc diện buộc thôi học theo Quy chế

16/04/2015 18:25

TB số 64

TB: Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH SAMSUNG Electronics Việt Nam Thái Nguyên

TB: Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH SAMSUNG Electronics Việt Nam Thái Nguyên

09/04/2015 15:18

Hạn nộp hồ sơ (online): trước 22h00' ngày 10/4/2015;

Quyết định v/v trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Quyết định v/v trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

07/04/2015 23:22

...

Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung học kỳ II năm học 2014 - 2015

Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung học kỳ II năm học 2014 - 2015

07/04/2015 23:17

...

Thông báo v/v Rút học phần không rút học phí học kỳ II năm học 2014 - 2015

Thông báo v/v Rút học phần không rút học phí học kỳ II năm học 2014 - 2015

07/04/2015 23:09

...

Thông báo về việc mở lớp học phần bổ sung theo nhu cầu của sinh viên cuối khóa

Thông báo về việc mở lớp học phần bổ sung theo nhu cầu của sinh viên cuối khóa

30/03/2015 17:59

...

Page 16/20 <12...1011121314151617181920>