Dành cho sinh viên

TB: V/v nhận học bổng toàn phần của SV K53, thanh toán trợ cấp xã hội HK 2-2017-2018 và thu học phí đợt 2-HK 1-2018-2019

TB: V/v nhận học bổng toàn phần của SV K53, thanh toán trợ cấp xã hội HK 2-2017-2018 và thu học phí đợt 2-HK 1-2018-2019

31/10/2018 08:45

...

TB: Kế hoạch thí nghiệm Lab 306 + 401 - Học kì 1- Năm học 2018 - 2019

TB: Kế hoạch thí nghiệm Lab 306 + 401 - Học kì 1- Năm học 2018 - 2019

31/10/2018 08:28

...

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Gold Sea Việt Nam

TB: Tuyển dụng của Công ty CP Gold Sea Việt Nam

22/10/2018 08:21

...

TB Tuyển dụng của Cty TNHH DAE SUN VINA CONS - BẮC NINH

TB Tuyển dụng của Cty TNHH DAE SUN VINA CONS - BẮC NINH

18/10/2018 08:46

...

TB: Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi ý tưởng Khời nghiệp 2019

TB: Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi ý tưởng Khời nghiệp 2019

12/10/2018 23:01

...

TB: Tuyển dụng của Công ty Honda Việt Nam - Tháng 10- 2018

TB: Tuyển dụng của Công ty Honda Việt Nam - Tháng 10- 2018

11/10/2018 10:59

...

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019 (bổ sung)

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019 (bổ sung)

09/10/2018 09:47

...

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

03/10/2018 22:13

...

TB:Danh sách TTTN ngành Kỹ thật vật liệu học kỳ I năm học 2018-2019

TB:Danh sách TTTN ngành Kỹ thật vật liệu học kỳ I năm học 2018-2019

28/09/2018 09:59

...

TB: Danh sách thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: Danh sách thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

20/09/2018 15:47

...

TB: Phân công hướng dẫn ĐA Công nghệ Chế tạo máy- Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 (Bổ sung)

TB: Phân công hướng dẫn ĐA Công nghệ Chế tạo máy- Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 (Bổ sung)

17/09/2018 16:30

...

TB: Thời gian và danh sách sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ III năm học 2017-2018

TB: Thời gian và danh sách sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ III năm học 2017-2018

16/09/2018 08:35

...

TB: Phân công GVCN và lịch sinh hoạt lớp - Học kỳ 1- Năm học 2018-2019

TB: Phân công GVCN và lịch sinh hoạt lớp - Học kỳ 1- Năm học 2018-2019

14/09/2018 10:17

...

TB: Phân công hướng dẫn ĐA môn học học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

TB: Phân công hướng dẫn ĐA môn học học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

11/09/2018 22:17

...

Công văn v.v TTTN và làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

Công văn v.v TTTN và làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

05/09/2018 11:19

...

Page 2/22 <12345678910...2122>