Dành cho sinh viên

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019 (bổ sung)

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019 (bổ sung)

09/10/2018 09:47

...

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

03/10/2018 22:13

...

TB:Danh sách TTTN ngành Kỹ thật vật liệu học kỳ I năm học 2018-2019

TB:Danh sách TTTN ngành Kỹ thật vật liệu học kỳ I năm học 2018-2019

28/09/2018 09:59

...

TB: Danh sách thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: Danh sách thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019

20/09/2018 15:47

...

TB: Phân công hướng dẫn ĐA Công nghệ Chế tạo máy- Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 (Bổ sung)

TB: Phân công hướng dẫn ĐA Công nghệ Chế tạo máy- Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 (Bổ sung)

17/09/2018 16:30

...

TB: Thời gian và danh sách sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ III năm học 2017-2018

TB: Thời gian và danh sách sinh viên bảo vệ ĐATN học kỳ III năm học 2017-2018

16/09/2018 08:35

...

TB: Phân công GVCN và lịch sinh hoạt lớp - Học kỳ 1- Năm học 2018-2019

TB: Phân công GVCN và lịch sinh hoạt lớp - Học kỳ 1- Năm học 2018-2019

14/09/2018 10:17

...

TB: Phân công hướng dẫn ĐA môn học học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

TB: Phân công hướng dẫn ĐA môn học học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

11/09/2018 22:17

...

Công văn v.v TTTN và làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

Công văn v.v TTTN và làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

05/09/2018 11:19

...

TB: Tuyển dụng của Tổng Công ty CPTM Xây Dựng

TB: Tuyển dụng của Tổng Công ty CPTM Xây Dựng

05/09/2018 11:07

...

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018-2019

31/08/2018 00:48

...

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

31/08/2018 00:44

...

Công văn v.v viết bài thu hoach tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa của SV K54

Công văn v.v viết bài thu hoach tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa của SV K54

23/08/2018 08:48

...

TB: V/v  điều chỉnh thời gian thực hiện hoạt động về công tác HSSV

TB: V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hoạt động về công tác HSSV

20/08/2018 22:49

...

TB: V/v đăng ký học lại tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K53

TB: V/v đăng ký học lại tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K53

20/08/2018 22:46

...

Page 2/21 <12345678910...2021>