Dành cho sinh viên

Thông báo Cv 97 về đăng ký bổ sung điểm rèn luyện và đóng học phí

Thông báo Cv 97 về đăng ký bổ sung điểm rèn luyện và đóng học phí

07/10/2014 11:57

CV 97 về việc đăng ký học phần điểm rèn luyện, danh sách sinh viên chưa đăng ký và danh sách sinh viên còn nợ học phí...

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy

02/10/2014 15:34

Thông báo V/v: Phân công GVHD và sinh viên làm đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy (HK 1 năm học 2014 - 2015)

Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký Thí nghiệm LAB306

Thông báo về việc hướng dẫn đăng ký Thí nghiệm LAB306

29/09/2014 10:00

Hướng dẫn và đăng ký Thí nghiệm LAB306...

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

26/09/2014 08:38

Công ty TNHH ITALISA Việt Nam cần tuyển dụng...

Hướng dẫn liên kết tự động hộp thư tnut với Gmail

Hướng dẫn liên kết tự động hộp thư tnut với Gmail

19/09/2014 08:59

Sử dụng Email tnut...

Thông báo V/v: Phân công GVHD và danh sách sinh viên làm đồ án môn học

Thông báo V/v: Phân công GVHD và danh sách sinh viên làm đồ án môn học

15/09/2014 12:19

Danh sách sinh viên và GVHD đồ án môn học: Dụng cụ cắt, Máy công cụ và Công nghệ chế tạo máy - Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Cơ khí

Quyết định về việc thành lập lớp chuyên ngành K48 thuộc khoa Cơ khí

09/08/2014 00:08

Thành lập 04 lớp chuyên ngành thuộc khoa Cơ khí khóa K48 Hệ đại học chính quy (Có quyết định và danh sách sinh viên kèm theo)...

Thông báo số 2 về đăng ký chuyên ngành K48

Thông báo số 2 về đăng ký chuyên ngành K48

16/07/2014 06:23

Theo kết luận cuộc họp ngày 15/7/2014 của hội đồng xét kết quả học tập của nhà trường...

Thông báo phân chuyên ngành

Thông báo phân chuyên ngành

14/07/2014 05:46

Thực hiện kế hoạch phân chuyên ngành cho các sinh viên khóa K48 ngành Kỹ thuật cơ khí...

Thông báo V/v Sinh viên nợ sách thư viện

Thông báo V/v Sinh viên nợ sách thư viện

30/06/2014 02:09

Trả sách tại Thư viện của sinh viên sắp tốt nghiệp...

Thông báo V/v Sinh viên lớp LC12M đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất

Thông báo V/v Sinh viên lớp LC12M đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất

26/06/2014 21:22

Danh sách sinh viên lớp LC12M và GVHD thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Thông báo V/v: Phân công Hướng dẫn đồ án môn học MCC và đồ án tốt nghiệp MCC, CNCTM (bổ sung)

Thông báo V/v: Phân công Hướng dẫn đồ án môn học MCC và đồ án tốt nghiệp MCC, CNCTM (bổ sung)

24/06/2014 10:57

Phân công GVHD và sinh viên làm đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp (bổ sung)HK 3 năm học 2013 - 2014 theo fle đính kèm...

Thông báo V/v Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất

Thông báo V/v Sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất

18/06/2014 17:36

Danh sách sinh viên và GVHD thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Thông báo V/v: Phân công GVHD và sinh viên làm đồ án môn học: Dụng cụ cắt, Máy công cụ và Công nghệ chế tạo máy - học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Thông báo V/v: Phân công GVHD và sinh viên làm đồ án môn học: Dụng cụ cắt, Máy công cụ và Công nghệ chế tạo máy - học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

17/06/2014 06:34

Phân công GVHD và sinh viên làm đồ án môn học HK 3 năm học 2013 - 2014 theo fle đính kèm...

Thông báo V/v: Thay đổi danh sách sinh viên và GVHD đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy - học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

Thông báo V/v: Thay đổi danh sách sinh viên và GVHD đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy - học kỳ 3 năm học 2013 - 2014

13/06/2014 13:55

Danh sách sinh viên và phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy.

Page 21/22 <12...1213141516171819202122>