Dành cho sinh viên

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

16/08/2018 08:30

...

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I năm học 2018-2019

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I năm học 2018-2019

08/08/2018 08:51

...

TB: V/v tổ chức thi và cấp chứng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu -Đợt 1

TB: V/v tổ chức thi và cấp chứng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu -Đợt 1

27/07/2018 09:06

...

TB: V/v thu học phí kỳ học kỳ hè năm học 2017-2018

TB: V/v thu học phí kỳ học kỳ hè năm học 2017-2018

18/07/2018 15:46

...

TB: Phân công hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Học kỳ III năm học 2017-2018

TB: Phân công hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Học kỳ III năm học 2017-2018

17/07/2018 22:27

...

TB: Lịch thí nghiệm kỹ thuật vật liệu và hàn thuộc Lab 306, 401, 301 và điểm Lab 306 HK2- Năm học 2017 - 2018

TB: Lịch thí nghiệm kỹ thuật vật liệu và hàn thuộc Lab 306, 401, 301 và điểm Lab 306 HK2- Năm học 2017 - 2018

16/07/2018 22:34

...

TB: Phân công ĐATN (bổ sung) và Đồ án Máy và dụng cụ - HK3 - Năm học 2017-2018

TB: Phân công ĐATN (bổ sung) và Đồ án Máy và dụng cụ - HK3 - Năm học 2017-2018

16/07/2018 22:28

...

TB: Phân công hướng dẫn ĐATN học kỳ hè - Năm học 2017-2018

TB: Phân công hướng dẫn ĐATN học kỳ hè - Năm học 2017-2018

13/07/2018 22:28

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt bổ sung

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt bổ sung

11/07/2018 22:39

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

06/07/2018 13:09

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt 1

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt 1

04/07/2018 17:00

...

TB: Tổ chức chương trình Tuyển dụng và Đào tạo thực tập kỹ thuật

TB: Tổ chức chương trình Tuyển dụng và Đào tạo thực tập kỹ thuật

09/06/2018 16:14

...

TB: V/v tổ chức Hội thảo giao lưu giới thiệu cơ hội việc làm năm 2018 tại trường ĐHKTCN

TB: V/v tổ chức Hội thảo giao lưu giới thiệu cơ hội việc làm năm 2018 tại trường ĐHKTCN

06/06/2018 00:16

...

QĐ: V/v cấp học bổng toàn phần kỳ học kỳ II 2017-2018 cho SV K53

QĐ: V/v cấp học bổng toàn phần kỳ học kỳ II 2017-2018 cho SV K53

06/06/2018 00:02

...

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên ĐH chính quy học kỳ I 2017-2018

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên ĐH chính quy học kỳ I 2017-2018

05/06/2018 23:59

...

Page 3/21 <12345678910...2021>