Dành cho sinh viên

TB: Tuyển dụng của Tổng Công ty CPTM Xây Dựng

TB: Tuyển dụng của Tổng Công ty CPTM Xây Dựng

05/09/2018 11:07

...

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2018-2019

31/08/2018 00:48

...

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

31/08/2018 00:44

...

Công văn v.v viết bài thu hoach tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa của SV K54

Công văn v.v viết bài thu hoach tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa của SV K54

23/08/2018 08:48

...

TB: V/v  điều chỉnh thời gian thực hiện hoạt động về công tác HSSV

TB: V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hoạt động về công tác HSSV

20/08/2018 22:49

...

TB: V/v đăng ký học lại tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K53

TB: V/v đăng ký học lại tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên K53

20/08/2018 22:46

...

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019

16/08/2018 08:30

...

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I năm học 2018-2019

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I năm học 2018-2019

08/08/2018 08:51

...

TB: V/v tổ chức thi và cấp chứng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu -Đợt 1

TB: V/v tổ chức thi và cấp chứng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn A2 theo khung tham chiếu Châu Âu -Đợt 1

27/07/2018 09:06

...

TB: V/v thu học phí kỳ học kỳ hè năm học 2017-2018

TB: V/v thu học phí kỳ học kỳ hè năm học 2017-2018

18/07/2018 15:46

...

TB: Phân công hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Học kỳ III năm học 2017-2018

TB: Phân công hướng dẫn đồ án Công nghệ chế tạo máy - Học kỳ III năm học 2017-2018

17/07/2018 22:27

...

TB: Lịch thí nghiệm kỹ thuật vật liệu và hàn thuộc Lab 306, 401, 301 và điểm Lab 306 HK2- Năm học 2017 - 2018

TB: Lịch thí nghiệm kỹ thuật vật liệu và hàn thuộc Lab 306, 401, 301 và điểm Lab 306 HK2- Năm học 2017 - 2018

16/07/2018 22:34

...

TB: Phân công ĐATN (bổ sung) và Đồ án Máy và dụng cụ - HK3 - Năm học 2017-2018

TB: Phân công ĐATN (bổ sung) và Đồ án Máy và dụng cụ - HK3 - Năm học 2017-2018

16/07/2018 22:28

...

TB: Phân công hướng dẫn ĐATN học kỳ hè - Năm học 2017-2018

TB: Phân công hướng dẫn ĐATN học kỳ hè - Năm học 2017-2018

13/07/2018 22:28

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt bổ sung

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt bổ sung

11/07/2018 22:39

...

Page 3/22 <12345678910...2122>