Dành cho sinh viên

Thông báo v.v đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2017-2018

Thông báo v.v đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2017-2018

04/06/2018 17:16

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Cơ khí chính xác Phúc Anh

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Cơ khí chính xác Phúc Anh

30/05/2018 22:50

...

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

29/05/2018 09:16

...

TB: V/v nhắc nhở SV chưa thực hiện khảo sát, lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

TB: V/v nhắc nhở SV chưa thực hiện khảo sát, lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

24/05/2018 15:43

...

TB: Tổ chức các Hội thảo cơ hội việc làm

TB: Tổ chức các Hội thảo cơ hội việc làm

23/05/2018 22:29

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Nhà máy sữa Tiên Sơn

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Nhà máy sữa Tiên Sơn

10/05/2018 08:15

...

TB: V/v tổ chức ngày hội việc làm GLONICS 2018

TB: V/v tổ chức ngày hội việc làm GLONICS 2018

03/05/2018 09:34

...

TB: Danh sách SV đủ điều kiện làm ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018 (bổ sung)

TB: Danh sách SV đủ điều kiện làm ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018 (bổ sung)

28/04/2018 22:51

...

TB: V/v đảm bảo An ninh trật tự và An toàn giao thông đối với SV trong dịp nghỉ Lễ

TB: V/v đảm bảo An ninh trật tự và An toàn giao thông đối với SV trong dịp nghỉ Lễ

28/04/2018 22:46

...

TB: V.v khảo sát lấy ý kiến người học về HĐ giảng dạy của giảng viên kỳ II 2017-2018

TB: V.v khảo sát lấy ý kiến người học về HĐ giảng dạy của giảng viên kỳ II 2017-2018

27/04/2018 08:49

Các em sinh viên chú ý đọc thông báo và thực hiện!

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

15/04/2018 16:44

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung

13/04/2018 10:01

...

TB: Kế hoạch và danh sách SV bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

TB: Kế hoạch và danh sách SV bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

10/04/2018 11:36

...

Mẫu thuyết minh ĐATN

Mẫu thuyết minh ĐATN

04/04/2018 10:33

...

TB: V/v Tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2017- 2018

TB: V/v Tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2017- 2018

03/04/2018 16:04

...

Page 4/21 <12345678910...2021>