Dành cho sinh viên

TB: Phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy và dụng cụ (Bổ sung)

TB: Phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy và dụng cụ (Bổ sung)

09/04/2017 06:37

...

TB: Lịch học và danh sách các lớp "Phát triển kỹ năng Vẽ và Thiết kế trên máy tính - Tháng 4/2017"

TB: Lịch học và danh sách các lớp "Phát triển kỹ năng Vẽ và Thiết kế trên máy tính - Tháng 4/2017"

02/04/2017 08:23

...

TB: V/v lịch thí nghiệm, thực hành Lab306

TB: V/v lịch thí nghiệm, thực hành Lab306

02/04/2017 08:12

...

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm thực hành học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm thực hành học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

31/03/2017 00:51

...

TB: V/v Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học kì 1 năm học 2016-2017

TB: V/v Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học kì 1 năm học 2016-2017

27/03/2017 12:05

...

TB: V/v hoãn lịch thí nghiệm thực hành Lab502, Lab401, Lab306, Lab301

TB: V/v hoãn lịch thí nghiệm thực hành Lab502, Lab401, Lab306, Lab301

26/03/2017 21:17

...

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm các học phần Lab301, lab306, lab401, lab502

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm các học phần Lab301, lab306, lab401, lab502

21/03/2017 08:46

...

TB: V/v Tổ chức Khóa học nâng cao kỹ năng vẽ thiết kế trên máy tính

TB: V/v Tổ chức Khóa học nâng cao kỹ năng vẽ thiết kế trên máy tính

16/03/2017 10:24

...

TB: V/v Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

TB: V/v Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

09/03/2017 10:56

...

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy (lần 2)

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy (lần 2)

08/03/2017 18:32

...

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp chế tạo máy học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp chế tạo máy học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

02/03/2017 15:39

Danh sách mới (có bổ sung sinh viên)

TB: V/v kế hoạch nhận đề tài đồ án môn học Máy và Dụng cụ do thầy Phan Văn Nghị hướng dẫn

TB: V/v kế hoạch nhận đề tài đồ án môn học Máy và Dụng cụ do thầy Phan Văn Nghị hướng dẫn

01/03/2017 16:04

...

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

28/02/2017 12:19

...

Thời khóa biểu lớp học "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC"

Thời khóa biểu lớp học "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC"

27/02/2017 11:23

...

TB: V/v Xin tiếp nhận sinh viên TNUT năm cuối thực tập tại Canon Việt Nam

TB: V/v Xin tiếp nhận sinh viên TNUT năm cuối thực tập tại Canon Việt Nam

22/02/2017 18:20

...

Page 4/18 <12345678910...1718>