Dành cho sinh viên

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1

06/07/2018 13:09

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt 1

TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập TN hè 2017-2018 - Đợt 1

04/07/2018 17:00

...

TB: Tổ chức chương trình Tuyển dụng và Đào tạo thực tập kỹ thuật

TB: Tổ chức chương trình Tuyển dụng và Đào tạo thực tập kỹ thuật

09/06/2018 16:14

...

TB: V/v tổ chức Hội thảo giao lưu giới thiệu cơ hội việc làm năm 2018 tại trường ĐHKTCN

TB: V/v tổ chức Hội thảo giao lưu giới thiệu cơ hội việc làm năm 2018 tại trường ĐHKTCN

06/06/2018 00:16

...

QĐ: V/v cấp học bổng toàn phần kỳ học kỳ II 2017-2018 cho SV K53

QĐ: V/v cấp học bổng toàn phần kỳ học kỳ II 2017-2018 cho SV K53

06/06/2018 00:02

...

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên ĐH chính quy học kỳ I 2017-2018

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên ĐH chính quy học kỳ I 2017-2018

05/06/2018 23:59

...

Thông báo v.v đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2017-2018

Thông báo v.v đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè năm học 2017-2018

04/06/2018 17:16

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Cơ khí chính xác Phúc Anh

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Cơ khí chính xác Phúc Anh

30/05/2018 22:50

...

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

29/05/2018 09:16

...

TB: V/v nhắc nhở SV chưa thực hiện khảo sát, lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

TB: V/v nhắc nhở SV chưa thực hiện khảo sát, lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

24/05/2018 15:43

...

TB: Tổ chức các Hội thảo cơ hội việc làm

TB: Tổ chức các Hội thảo cơ hội việc làm

23/05/2018 22:29

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Nhà máy sữa Tiên Sơn

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Nhà máy sữa Tiên Sơn

10/05/2018 08:15

...

TB: V/v tổ chức ngày hội việc làm GLONICS 2018

TB: V/v tổ chức ngày hội việc làm GLONICS 2018

03/05/2018 09:34

...

TB: Danh sách SV đủ điều kiện làm ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018 (bổ sung)

TB: Danh sách SV đủ điều kiện làm ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018 (bổ sung)

28/04/2018 22:51

...

TB: V/v đảm bảo An ninh trật tự và An toàn giao thông đối với SV trong dịp nghỉ Lễ

TB: V/v đảm bảo An ninh trật tự và An toàn giao thông đối với SV trong dịp nghỉ Lễ

28/04/2018 22:46

...

Page 4/22 <12345678910...2122>