Dành cho sinh viên

TB: V/v Phân công hướng dẫn ĐATN (bổ sung) học kỳ II năm học 2017-2018

TB: V/v Phân công hướng dẫn ĐATN (bổ sung) học kỳ II năm học 2017-2018

30/03/2018 08:28

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư của Cty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư của Cty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

25/03/2018 07:35

...

TB: /V/v Phân công HD thí nghiệm HK 2 năm học 2017-2018 và lịch thí nghiệm + DS sinh viên

TB: /V/v Phân công HD thí nghiệm HK 2 năm học 2017-2018 và lịch thí nghiệm + DS sinh viên

23/03/2018 11:42

...

TB: V/v Lịch thí nghiệm 3 modul LAB306 (Chi tiết máy, Nguyên lý máy và Cơ học vật liệu)

TB: V/v Lịch thí nghiệm 3 modul LAB306 (Chi tiết máy, Nguyên lý máy và Cơ học vật liệu)

21/03/2018 09:27

Danh sách sinh viên và GVHD theo file đính kèm

TB: /V/v Đăng ký bổ sung làm ĐATN học kỳ II năm học 2017-2018

TB: /V/v Đăng ký bổ sung làm ĐATN học kỳ II năm học 2017-2018

15/03/2018 11:15

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Newtek Việt Nam

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Newtek Việt Nam

13/03/2018 22:53

...

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB306 không học môn Dung sai và Đo lường

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB306 không học môn Dung sai và Đo lường

13/03/2018 16:31

...

TB: V/v Kế hoạch tuyển kỹ sư

TB: V/v Kế hoạch tuyển kỹ sư

09/03/2018 15:31

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ II năm học 2017-2018

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ II năm học 2017-2018

26/02/2018 18:19

...

TB: V/v tuyển dụng lao động Kỹ sư Cơ khí

TB: V/v tuyển dụng lao động Kỹ sư Cơ khí

22/02/2018 11:16

Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội cần tuyển...

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

10/02/2018 08:52

...

TB: V/v Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

TB: V/v Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

06/02/2018 12:26

...

TB: V/v Danh sách sinh viên và phân công GVHD đồ án môn học Máy và Dụng cụ, Công nghệ chế tạo máy

TB: V/v Danh sách sinh viên và phân công GVHD đồ án môn học Máy và Dụng cụ, Công nghệ chế tạo máy

05/02/2018 22:32

Học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thông báo tuyển Kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản

Thông báo tuyển Kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản

03/02/2018 08:13

...

TB: V/v Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

TB: V/v Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

26/01/2018 19:07

...

Page 5/21 <12345678910...2021>