Dành cho sinh viên

TB: V.v khảo sát lấy ý kiến người học về HĐ giảng dạy của giảng viên kỳ II 2017-2018

TB: V.v khảo sát lấy ý kiến người học về HĐ giảng dạy của giảng viên kỳ II 2017-2018

27/04/2018 08:49

Các em sinh viên chú ý đọc thông báo và thực hiện!

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

15/04/2018 16:44

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Tập Đoàn Công Nghiệp Quang Trung

13/04/2018 10:01

...

TB: Kế hoạch và danh sách SV bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

TB: Kế hoạch và danh sách SV bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

10/04/2018 11:36

...

Mẫu thuyết minh ĐATN

Mẫu thuyết minh ĐATN

04/04/2018 10:33

...

TB: V/v Tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2017- 2018

TB: V/v Tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2017- 2018

03/04/2018 16:04

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn ĐATN (bổ sung) học kỳ II năm học 2017-2018

TB: V/v Phân công hướng dẫn ĐATN (bổ sung) học kỳ II năm học 2017-2018

30/03/2018 08:28

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư của Cty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư của Cty CP Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

25/03/2018 07:35

...

TB: /V/v Phân công HD thí nghiệm HK 2 năm học 2017-2018 và lịch thí nghiệm + DS sinh viên

TB: /V/v Phân công HD thí nghiệm HK 2 năm học 2017-2018 và lịch thí nghiệm + DS sinh viên

23/03/2018 11:42

...

TB: V/v Lịch thí nghiệm 3 modul LAB306 (Chi tiết máy, Nguyên lý máy và Cơ học vật liệu)

TB: V/v Lịch thí nghiệm 3 modul LAB306 (Chi tiết máy, Nguyên lý máy và Cơ học vật liệu)

21/03/2018 09:27

Danh sách sinh viên và GVHD theo file đính kèm

TB: /V/v Đăng ký bổ sung làm ĐATN học kỳ II năm học 2017-2018

TB: /V/v Đăng ký bổ sung làm ĐATN học kỳ II năm học 2017-2018

15/03/2018 11:15

...

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Newtek Việt Nam

TB: V/v Tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí của Cty CP Newtek Việt Nam

13/03/2018 22:53

...

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB306 không học môn Dung sai và Đo lường

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB306 không học môn Dung sai và Đo lường

13/03/2018 16:31

...

TB: V/v Kế hoạch tuyển kỹ sư

TB: V/v Kế hoạch tuyển kỹ sư

09/03/2018 15:31

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ II năm học 2017-2018

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ II năm học 2017-2018

26/02/2018 18:19

...

Page 5/22 <12345678910...2122>