Dành cho sinh viên

TB: V/v tuyển dụng lao động Kỹ sư Cơ khí

TB: V/v tuyển dụng lao động Kỹ sư Cơ khí

22/02/2018 11:16

Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội cần tuyển...

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

10/02/2018 08:52

...

TB: V/v Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

TB: V/v Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

06/02/2018 12:26

...

TB: V/v Danh sách sinh viên và phân công GVHD đồ án môn học Máy và Dụng cụ, Công nghệ chế tạo máy

TB: V/v Danh sách sinh viên và phân công GVHD đồ án môn học Máy và Dụng cụ, Công nghệ chế tạo máy

05/02/2018 22:32

Học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thông báo tuyển Kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản

Thông báo tuyển Kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản

03/02/2018 08:13

...

TB: V/v Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

TB: V/v Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

26/01/2018 19:07

...

TB: V/v Dự kiến kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018

TB: V/v Dự kiến kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018

12/01/2018 22:26

...

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (lần 2)

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (lần 2)

11/12/2017 23:59

...

TB: V/.v thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018 đợt 2 sau trải nghiệm

TB: V/.v thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018 đợt 2 sau trải nghiệm

08/12/2017 11:37

...

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB 306 (Modul Hàn)

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB 306 (Modul Hàn)

05/12/2017 18:15

...

TB: V/v Danh sách sinh viên và lịch thí nghiệm Cơ sở cơ khí (LAB306)

TB: V/v Danh sách sinh viên và lịch thí nghiệm Cơ sở cơ khí (LAB306)

20/11/2017 14:54

...

TB: V/v Phân công GVHD ĐATN ngành CTM kỳ 1 năm học 2017-2018 (bổ sung)

TB: V/v Phân công GVHD ĐATN ngành CTM kỳ 1 năm học 2017-2018 (bổ sung)

02/11/2017 20:56

...

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ I năm học 2017 - 2018

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ I năm học 2017 - 2018

29/09/2017 07:24

...

TB: V/v phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án môn học CNCTM, Máy và dụng cụ (bổ sung)

TB: V/v phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án môn học CNCTM, Máy và dụng cụ (bổ sung)

29/09/2017 06:53

Danh sách mới (có bổ sung)

TB: V/v Địa điểm và danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

TB: V/v Địa điểm và danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

21/09/2017 17:23

...

Page 6/22 <12345678910...2122>