Dành cho sinh viên

TB: V/v Dự kiến kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018

TB: V/v Dự kiến kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018

12/01/2018 22:26

...

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (lần 2)

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (lần 2)

11/12/2017 23:59

...

TB: V/.v thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018 đợt 2 sau trải nghiệm

TB: V/.v thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018 đợt 2 sau trải nghiệm

08/12/2017 11:37

...

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB 306 (Modul Hàn)

TB: V/v Lịch + Danh sách sinh viên thí nghiệm LAB 306 (Modul Hàn)

05/12/2017 18:15

...

TB: V/v Danh sách sinh viên và lịch thí nghiệm Cơ sở cơ khí (LAB306)

TB: V/v Danh sách sinh viên và lịch thí nghiệm Cơ sở cơ khí (LAB306)

20/11/2017 14:54

...

TB: V/v Phân công GVHD ĐATN ngành CTM kỳ 1 năm học 2017-2018 (bổ sung)

TB: V/v Phân công GVHD ĐATN ngành CTM kỳ 1 năm học 2017-2018 (bổ sung)

02/11/2017 20:56

...

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ I năm học 2017 - 2018

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ I năm học 2017 - 2018

29/09/2017 07:24

...

TB: V/v phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án môn học CNCTM, Máy và dụng cụ (bổ sung)

TB: V/v phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án môn học CNCTM, Máy và dụng cụ (bổ sung)

29/09/2017 06:53

Danh sách mới (có bổ sung)

TB: V/v Địa điểm và danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

TB: V/v Địa điểm và danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

21/09/2017 17:23

...

TB: Thời khóa biểu thí nghiệm Lab306, 301 học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: Thời khóa biểu thí nghiệm Lab306, 301 học kỳ 3 năm học 2016-2017

08/08/2017 18:16

...

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2016-2017

22/07/2017 17:06

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn TTTN học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: V/v Phân công hướng dẫn TTTN học kỳ 3 năm học 2016-2017

18/07/2017 10:52

...

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên làm đồ án môn học học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên làm đồ án môn học học kỳ 3 năm học 2016-2017

15/07/2017 06:01

Đồ án CNCTM, đồ án MCC, đồ án Máy và dụng cụ.

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2016-2017

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2016-2017

06/07/2017 16:33

...

TB: V/v tổ chức giới thiệu cơ hội việc làm 2017 tại trường ĐHKTCN

TB: V/v tổ chức giới thiệu cơ hội việc làm 2017 tại trường ĐHKTCN

07/06/2017 15:35

...

Page 6/21 <12345678910...2021>