Dành cho sinh viên

TB: Thời khóa biểu thí nghiệm Lab306, 301 học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: Thời khóa biểu thí nghiệm Lab306, 301 học kỳ 3 năm học 2016-2017

08/08/2017 18:16

...

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3 năm học 2016-2017

22/07/2017 17:06

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn TTTN học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: V/v Phân công hướng dẫn TTTN học kỳ 3 năm học 2016-2017

18/07/2017 10:52

...

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên làm đồ án môn học học kỳ 3 năm học 2016-2017

TB: V/v Phân công GVHD và danh sách sinh viên làm đồ án môn học học kỳ 3 năm học 2016-2017

15/07/2017 06:01

Đồ án CNCTM, đồ án MCC, đồ án Máy và dụng cụ.

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2016-2017

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2016-2017

06/07/2017 16:33

...

TB: V/v tổ chức giới thiệu cơ hội việc làm 2017 tại trường ĐHKTCN

TB: V/v tổ chức giới thiệu cơ hội việc làm 2017 tại trường ĐHKTCN

07/06/2017 15:35

...

Thông báo tuyển dụng ứng viên cơ khí 2017

Thông báo tuyển dụng ứng viên cơ khí 2017

05/06/2017 09:32

...

TB: V/v Khai giảng lớp “Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC” khóa II

TB: V/v Khai giảng lớp “Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC” khóa II

11/05/2017 16:00

...

TB: V/v Danh sách các nhóm sinh viên và lịch thí nghiệm Lab301,Lab401, Lab502, Lab306

TB: V/v Danh sách các nhóm sinh viên và lịch thí nghiệm Lab301,Lab401, Lab502, Lab306

14/04/2017 10:30

...

TB: Phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy và dụng cụ (Bổ sung)

TB: Phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy và dụng cụ (Bổ sung)

09/04/2017 06:37

...

TB: Lịch học và danh sách các lớp "Phát triển kỹ năng Vẽ và Thiết kế trên máy tính - Tháng 4/2017"

TB: Lịch học và danh sách các lớp "Phát triển kỹ năng Vẽ và Thiết kế trên máy tính - Tháng 4/2017"

02/04/2017 08:23

...

TB: V/v lịch thí nghiệm, thực hành Lab306

TB: V/v lịch thí nghiệm, thực hành Lab306

02/04/2017 08:12

...

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm thực hành học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm thực hành học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

31/03/2017 00:51

...

TB: V/v Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học kì 1 năm học 2016-2017

TB: V/v Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học kì 1 năm học 2016-2017

27/03/2017 12:05

...

TB: V/v hoãn lịch thí nghiệm thực hành Lab502, Lab401, Lab306, Lab301

TB: V/v hoãn lịch thí nghiệm thực hành Lab502, Lab401, Lab306, Lab301

26/03/2017 21:17

...

Page 7/22 <12345678910...2122>