Dành cho sinh viên

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2015- 2016

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2015- 2016

13/07/2016 09:25

...

TB: V/v Lịch và địa điểm học môn Dụng cụ cắt hè 2015 - 2016

TB: V/v Lịch và địa điểm học môn Dụng cụ cắt hè 2015 - 2016

12/07/2016 21:16

...

TB: V/v hoàn thiện tổ chức các lớp học kỳ hè 2016

TB: V/v hoàn thiện tổ chức các lớp học kỳ hè 2016

06/07/2016 17:37

...

TB: V/v Khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

TB: V/v Khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

23/06/2016 21:28

...

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí

TB: V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế và chế tạo cơ khí

23/06/2016 21:22

...

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I, năm học 2016 - 2017

TB: V/v bố trí tiếp nhận sinh viên ở KTX học kỳ I, năm học 2016 - 2017

22/06/2016 20:52

...

QĐ: V/v thành lập Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp năm học 2015 - 2016

QĐ: V/v thành lập Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp năm học 2015 - 2016

21/06/2016 22:47

...

TB: V/v điểm thí nghiệm, thực hành học kỳ II năm học 2015 - 2016

TB: V/v điểm thí nghiệm, thực hành học kỳ II năm học 2015 - 2016

15/06/2016 02:58

...

TB: V/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

TB: V/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

08/06/2016 21:39

BCN khoa Cơ khí đề nghị giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo này đến các em sinh viên từ khóa K45 trở về trước, sinh viê...

TB: V/v Cử sinh viên tham gia trại hè

TB: V/v Cử sinh viên tham gia trại hè

06/06/2016 13:09

Số 38/TB-ĐHKTCN

TB: V/v quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

TB: V/v quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

02/06/2016 09:38

...

TB: V/v Mở lớp học phần trong học kỳ hè năm học 2015 - 2016 cho các sinh viên thuộc diện đặc biệt

TB: V/v Mở lớp học phần trong học kỳ hè năm học 2015 - 2016 cho các sinh viên thuộc diện đặc biệt

31/05/2016 19:46

...

TB: V/v Danh sách học phần thay thế, học phần tương đương cho sinh viên khóa K46 trở về trước

TB: V/v Danh sách học phần thay thế, học phần tương đương cho sinh viên khóa K46 trở về trước

31/05/2016 19:40

...

TB: V/v Quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

TB: V/v Quyết định thành lập các lớp sinh hoạt và cử GVCN cho sinh viên quá thời gian đào tạo chuẩn

31/05/2016 19:35

...

TB: V/v tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

TB: V/v tuyển dụng của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

31/05/2016 13:20

Số 145/2016/THP

Page 7/18 <12345678910...1718>