Dành cho sinh viên

TB: V/v mở các modul thí nghiệm thực hành học kỳ 2 năm học 2015-2016.

TB: V/v mở các modul thí nghiệm thực hành học kỳ 2 năm học 2015-2016.

01/02/2016 17:36

...

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất

01/02/2016 03:14

Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

TB: V/v Nhận đề tài đồ án môn học Máy và dụng cụ, Công nghệ chế tạo máy

TB: V/v Nhận đề tài đồ án môn học Máy và dụng cụ, Công nghệ chế tạo máy

29/01/2016 00:39

...

TB: V/v Phân công Giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy, Máy và Dụng cụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

TB: V/v Phân công Giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy, Máy và Dụng cụ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

22/01/2016 00:07

...

TB: V/v Bảng điểm tổng hợp LAB306 chính thức

TB: V/v Bảng điểm tổng hợp LAB306 chính thức

18/01/2016 10:41

...

TB: V/v lập danh sách sinh viên thuộc các đối tượng được nhận quà tết và Học bổng hỗ trợ nhân dịp tết Bính Thân

TB: V/v lập danh sách sinh viên thuộc các đối tượng được nhận quà tết và Học bổng hỗ trợ nhân dịp tết Bính Thân

13/01/2016 12:23

Số: 07/TB-ĐHKTCN

Thông báo tổng hợp điểm thí nghiệm thực hành các LAB306, 301, 401, 502

Thông báo tổng hợp điểm thí nghiệm thực hành các LAB306, 301, 401, 502

12/01/2016 07:56

...

TB: V/v quy đổi điểm học phần Toán 4 trong chương trình đào tạo

TB: V/v quy đổi điểm học phần Toán 4 trong chương trình đào tạo

31/12/2015 12:36

Số 302/TB-ĐHKTCN

TB: V/v tổ chức các lớp học tiếng Nhật cho sinh viên

TB: V/v tổ chức các lớp học tiếng Nhật cho sinh viên

29/12/2015 20:28

...

TB: V/v khen thưởng cho sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2015 đến 2019

TB: V/v khen thưởng cho sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2015 đến 2019

29/12/2015 20:22

Toefl - ITP

TB: V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kì I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

TB: V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kì I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

29/12/2015 20:12

...

TB: V/v Bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

TB: V/v Bảo vệ đồ án tốt nghiệp _ Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

26/12/2015 12:20

...

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm hoc 2015 - 2016 (lần 2)

TB: V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm hoc 2015 - 2016 (lần 2)

25/12/2015 19:57

Số: 298/TB-ĐHKTCN

TB: V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

TB: V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với sinh viên chính quy

25/12/2015 19:41

...

TB: Chương trình học bổng của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, năm 2015 - 2016

TB: Chương trình học bổng của Công ty cổ phần LILAMA 69-1, năm 2015 - 2016

23/12/2015 19:04

...

Page 8/17 <12...456789101112...1617>