Dành cho sinh viên

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

28/02/2017 12:19

...

Thời khóa biểu lớp học "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC"

Thời khóa biểu lớp học "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC"

27/02/2017 11:23

...

TB: V/v Xin tiếp nhận sinh viên TNUT năm cuối thực tập tại Canon Việt Nam

TB: V/v Xin tiếp nhận sinh viên TNUT năm cuối thực tập tại Canon Việt Nam

22/02/2017 18:20

...

TB: V/v lịch khai giảng lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" khóa 1

TB: V/v lịch khai giảng lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" khóa 1

22/02/2017 16:20

...

TB: V/v tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K47, K48

TB: V/v tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K47, K48

16/02/2017 15:30

...

TB: V/v đăng ký các modul thí nghiệm của khoa Cơ khí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TB: V/v đăng ký các modul thí nghiệm của khoa Cơ khí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

13/02/2017 10:43

...

TB: V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường

TB: V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường

21/01/2017 07:48

...

TB: V/v mở lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" cho sinh viên năm cuối

TB: V/v mở lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" cho sinh viên năm cuối

11/01/2017 11:20

...

TB: Về việc cập nhật chương trình và tiến trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong khoa

TB: Về việc cập nhật chương trình và tiến trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong khoa

10/01/2017 15:23

...

TB: V/v nợ học phí và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

TB: V/v nợ học phí và thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

29/12/2016 14:57

Số: 343/TB-ĐHKTCN

TB: V/v đăng ký dự thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2016 - 2017

TB: V/v đăng ký dự thi Olympic Cơ học cấp trường năm học 2016 - 2017

28/12/2016 18:25

Số:122/TB-ĐJKTCN

TB: V/v tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHKTCN và Hiệp hội MEISTER Nhật Bản

TB: V/v tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHKTCN và Hiệp hội MEISTER Nhật Bản

25/12/2016 16:49

Số: 71/TB-ĐHKTCN

TB: V/v tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

TB: V/v tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam

27/10/2016 08:34

...

TB: V/v lịch và danh sách sinh viên đang ký thí nghiệm học kỳ 1 năm học 2016-2017

TB: V/v lịch và danh sách sinh viên đang ký thí nghiệm học kỳ 1 năm học 2016-2017

11/10/2016 10:28

...

TB: V/v Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp (cả bổ sung) kỳ I năm học 2016-2017

TB: V/v Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp (cả bổ sung) kỳ I năm học 2016-2017

03/10/2016 11:07

...

Page 8/21 <12...456789101112...2021>