Dành cho sinh viên

TB: V/v tạo điều kiện cho sinh viên diện đặc biệt

TB: V/v tạo điều kiện cho sinh viên diện đặc biệt

26/05/2016 14:43

Số 139/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Danh sách các học phân thay thế dành cho sinh viên khoa Cơ khí và sinh viên các khoa khác (từ khóa K46 trở về trước) học các học phần do khoa Cơ khí quản lý chuyên môn

TB: V/v Danh sách các học phân thay thế dành cho sinh viên khoa Cơ khí và sinh viên các khoa khác (từ khóa K46 trở về trước) học các học phần do khoa Cơ khí quản lý chuyên môn

18/05/2016 20:09

...

TB: V/v Tổ chức "Hội thảo tư vấn tuyển dụng Meister-2016" tại trường đại học KTCN

TB: V/v Tổ chức "Hội thảo tư vấn tuyển dụng Meister-2016" tại trường đại học KTCN

13/05/2016 00:57

Số 34/TB-ĐHKTCN

TB: V/v tiếp tục đăng ký thông tin bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

TB: V/v tiếp tục đăng ký thông tin bổ sung cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

06/05/2016 05:53

...

TB: V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

TB: V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

06/05/2016 05:35

...

TB: V/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

TB: V/v rút học phần không rút học phí học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

21/04/2016 11:38

...

TB: V/v quản lý, tổ chức đào tạo cho sinh viên đã học tại trường từ 6 đến 10 năm và sinh viên học lực yếu, cứu xét

TB: V/v quản lý, tổ chức đào tạo cho sinh viên đã học tại trường từ 6 đến 10 năm và sinh viên học lực yếu, cứu xét

12/04/2016 12:52

...

TB: V/v quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

TB: V/v quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên chưa hoàn thành tiến độ và chương trình đào tạo

09/04/2016 09:35

...

TB: V/v tập trung sinh viên khoa Cơ khí đã học tập tại trường từ 6 đến 10 năm

TB: V/v tập trung sinh viên khoa Cơ khí đã học tập tại trường từ 6 đến 10 năm

28/03/2016 22:20

...

TB: V/v Danh sách phân phòng KTX cho các em sinh viên thuộc diện cứu xét và 2 lần cảnh báo liên tiếp

TB: V/v Danh sách phân phòng KTX cho các em sinh viên thuộc diện cứu xét và 2 lần cảnh báo liên tiếp

25/03/2016 23:09

...

TB: V/v tổ chức đào tạo cho sinh viên học tại trường từ 6 đến 10 năm

TB: V/v tổ chức đào tạo cho sinh viên học tại trường từ 6 đến 10 năm

25/03/2016 23:01

Số 72/TB-ĐHKTCN

 TB: V/v mẫu Sổ theo dõi học tập sinh viên

TB: V/v mẫu Sổ theo dõi học tập sinh viên

21/03/2016 18:06

...

TB: V/v thi lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

TB: V/v thi lần 2 đối với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

21/03/2016 17:53

TB số 69/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Kế hoạch thí nghiệm bổ xung học kỳ 2 năm học 2015-2016,

TB: V/v Kế hoạch thí nghiệm bổ xung học kỳ 2 năm học 2015-2016,

18/03/2016 10:31

TN Modul Dung sai và đo lường

TB: V/v Kế hoạch thí nghiệm bổ xung học kỳ 2 năm học 2015-2016

TB: V/v Kế hoạch thí nghiệm bổ xung học kỳ 2 năm học 2015-2016

10/03/2016 22:25

...

Page 8/18 <12...456789101112...1718>