Dành cho sinh viên

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm các học phần Lab301, lab306, lab401, lab502

TB: V/v kế hoạch thí nghiệm các học phần Lab301, lab306, lab401, lab502

21/03/2017 08:46

...

TB: V/v Tổ chức Khóa học nâng cao kỹ năng vẽ thiết kế trên máy tính

TB: V/v Tổ chức Khóa học nâng cao kỹ năng vẽ thiết kế trên máy tính

16/03/2017 10:24

...

TB: V/v Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

TB: V/v Kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

09/03/2017 10:56

...

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy (lần 2)

TB: V/v lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy (lần 2)

08/03/2017 18:32

...

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp chế tạo máy học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp chế tạo máy học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

02/03/2017 15:39

Danh sách mới (có bổ sung sinh viên)

TB: V/v kế hoạch nhận đề tài đồ án môn học Máy và Dụng cụ do thầy Phan Văn Nghị hướng dẫn

TB: V/v kế hoạch nhận đề tài đồ án môn học Máy và Dụng cụ do thầy Phan Văn Nghị hướng dẫn

01/03/2017 16:04

...

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

28/02/2017 12:19

...

Thời khóa biểu lớp học "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC"

Thời khóa biểu lớp học "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC"

27/02/2017 11:23

...

TB: V/v Xin tiếp nhận sinh viên TNUT năm cuối thực tập tại Canon Việt Nam

TB: V/v Xin tiếp nhận sinh viên TNUT năm cuối thực tập tại Canon Việt Nam

22/02/2017 18:20

...

TB: V/v lịch khai giảng lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" khóa 1

TB: V/v lịch khai giảng lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" khóa 1

22/02/2017 16:20

...

TB: V/v tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K47, K48

TB: V/v tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K47, K48

16/02/2017 15:30

...

TB: V/v đăng ký các modul thí nghiệm của khoa Cơ khí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TB: V/v đăng ký các modul thí nghiệm của khoa Cơ khí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

13/02/2017 10:43

...

TB: V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường

TB: V/v đăng ký thực tập tốt nghiệp tại trường

21/01/2017 07:48

...

TB: V/v mở lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" cho sinh viên năm cuối

TB: V/v mở lớp "Phát triển kỹ năng CAD/CAM/CNC" cho sinh viên năm cuối

11/01/2017 11:20

...

TB: Về việc cập nhật chương trình và tiến trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong khoa

TB: Về việc cập nhật chương trình và tiến trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong khoa

10/01/2017 15:23

...

Page 8/22 <12...456789101112...2122>