Dành cho sinh viên

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

TB: V/v phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

24/09/2016 12:10

...

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

TB: V/v Phân công hướng dẫn đồ án môn học Công nghệ CTM, Máy và dụng cụ

26/09/2016 12:56

...

TB: V/v Danh sách và kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH A.I.S Việt Nam

TB: V/v Danh sách và kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH A.I.S Việt Nam

20/09/2016 16:52

...

TB: V/v đăng ký trả nợ các học phần thí nghiệm

TB: V/v đăng ký trả nợ các học phần thí nghiệm

20/09/2016 08:42

...

TB: V/v Kết quả phân chuyên ngành khóa K50

TB: V/v Kết quả phân chuyên ngành khóa K50

24/08/2016 15:27

...

TB: V/v phân chuyên ngành cho sinh viên khóa K50 + K49 chưa được phân chuyên ngành năm 2015

TB: V/v phân chuyên ngành cho sinh viên khóa K50 + K49 chưa được phân chuyên ngành năm 2015

15/08/2016 21:36

...

TB: V/v hoàn trả học phí các học phần không tích lũy trong chương trình đào tạo

TB: V/v hoàn trả học phí các học phần không tích lũy trong chương trình đào tạo

08/08/2016 20:55

Số 221/TB-ĐHKTCN

Quyết định học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

Quyết định học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

04/08/2016 12:11

...

TB: V/v thu học phí học kỳ hè năm học 2015 - 2016

TB: V/v thu học phí học kỳ hè năm học 2015 - 2016

03/08/2016 22:17

Số: 95/TB-ĐHKTCN

TB: V/v trả lại tiền bài giảng năm 2012 và năm 2013 cho sinh viên

TB: V/v trả lại tiền bài giảng năm 2012 và năm 2013 cho sinh viên

03/08/2016 22:10

Số 138/TB-ĐHKTCN

TB: V/v hoàn trả lại tiền học phí các học phần đã học không nằm trong chương trình đào tạo mới và chưa được quy đổi cho sinh viên K47

TB: V/v hoàn trả lại tiền học phí các học phần đã học không nằm trong chương trình đào tạo mới và chưa được quy đổi cho sinh viên K47

03/08/2016 22:05

Số 137/TB-ĐHKTCN

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy công cụ bổ sung

TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án môn học Máy công cụ bổ sung

03/08/2016 21:23

Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài

TB: V/v chương trình học bổng năm 2016 của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Kiến Quốc - Đài Loan

TB: V/v chương trình học bổng năm 2016 của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Kiến Quốc - Đài Loan

03/08/2016 21:16

Số:59/TB-ĐHKTCN

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản

TB: V/v tuyển dụng kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật Bản

03/08/2016 08:01

...

Thông báo kế hoạch thí nghiệm (LAB306, LAB401, LAB301)

Thông báo kế hoạch thí nghiệm (LAB306, LAB401, LAB301)

25/07/2016 07:58

...

Page 9/21 <12...5678910111213...2021>