Dành cho sinh viên

TB: Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành

TB: Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành

13/12/2015 19:43

...

TB: V/v Tư vấn đăng ký học phần học kỳ II năm học 2015 - 2016

TB: V/v Tư vấn đăng ký học phần học kỳ II năm học 2015 - 2016

08/12/2015 16:53

...

TB: V/v Lịch thí nghiệm thực hành modul hàn và modul kỹ thuật vật liệu (bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

TB: V/v Lịch thí nghiệm thực hành modul hàn và modul kỹ thuật vật liệu (bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

03/12/2015 11:26

...

TB: V/v Danh sách sinh viên và kế hoạch thí nghiệm bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

TB: V/v Danh sách sinh viên và kế hoạch thí nghiệm bổ sung đợt 2 năm học 2015-2016

22/11/2015 07:36

...

TB: V/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015 - 2016

18/11/2015 18:57

...

TB: V/v tổ chức Hội thảo "Cơ hội việc làm tại Canon Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp - 2016"

TB: V/v tổ chức Hội thảo "Cơ hội việc làm tại Canon Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp - 2016"

18/11/2015 18:53

Số 184/TB-ĐHKTCN

TB: V/v Rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v Rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

12/11/2015 17:10

...

TB: V/v tổ chức mở các Modul thí nghiệm, thực hành đợt 2 năm học 2015 - 2016

TB: V/v tổ chức mở các Modul thí nghiệm, thực hành đợt 2 năm học 2015 - 2016

03/11/2015 21:56

...

TB: V/v lịch thí nghiệm LAB306 modul Hàn (bổ sung)

TB: V/v lịch thí nghiệm LAB306 modul Hàn (bổ sung)

18/10/2015 11:21

...

TB: V/v lịch thí nghiệm LAB306 modul Hàn

TB: V/v lịch thí nghiệm LAB306 modul Hàn

16/10/2015 23:54

...

YB: V/v Kết quả xét tiến độ học tập đợt 2 năm học 2014 - 2015

YB: V/v Kết quả xét tiến độ học tập đợt 2 năm học 2014 - 2015

02/10/2015 12:04

Danh sách và mẫu cam kết để xem xét tiếp tục học tập...

TB: V/v Tình hình tư vấn, giải quyết vướng mắc cho sinh viên

TB: V/v Tình hình tư vấn, giải quyết vướng mắc cho sinh viên

01/10/2015 23:25

BCN Khoa thông báo kết quả xử lý vướng mắc, nguyện vọng của sinh viên tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2015 như file đính kèm."

 TB: V/v danh nhóm và lịch thí nghiệm của các Lab 306, Lab401, Lab502 bổ sung đợt 1 năm học 2015-2016

TB: V/v danh nhóm và lịch thí nghiệm của các Lab 306, Lab401, Lab502 bổ sung đợt 1 năm học 2015-2016

30/09/2015 08:50

...

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp bổ sung học kỳ I năm học 2015 - 2016

TB: V/v Thực tập tốt nghiệp bổ sung học kỳ I năm học 2015 - 2016

29/09/2015 14:11

...

TB: V/v kế hoạch thu học phí Kỳ I năm 2015-2016

TB: V/v kế hoạch thu học phí Kỳ I năm 2015-2016

21/09/2015 11:53

...

Page 9/17 <12...5678910111213...1617>