Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Ngành Thiết kế - Chế tạo cơ khí

Ngành Thiết kế - Chế tạo cơ khí

26/06/2014 00:38

Ngành Kỹ thuật Cơ khí là một ngành rất rộng, có nhiệm vụ biến những ý tưởng...

 Ngành Cơ khí chế tạo máy

Ngành Cơ khí chế tạo máy

22/06/2014 22:32

Cơ khí chế tạo là ngành công nghiệp trực tiếp ...

Chuyên ngành Kỹ thuật Gia công Tạo hình

Chuyên ngành Kỹ thuật Gia công Tạo hình

24/08/2014 22:16

Các kỹ sư Kỹ thuật Gia công Tạo hình bằng Biến dạng có nhiệm vụ chỉ đạo kỹ thuật, thiết kế khuôn mẫu và quy trình công nghệ...

Page 1/1 <1>