Ngành Kỹ thuật Cơ khí

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

11/11/2014 21:57

Chuyên ngành Kỹ thuật gia công tạo hình...

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

11/11/2014 21:53

Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Gia công Biến dạng có đủ trình độ để làm ở bất kỳ doanh nghiệp/nhà máy sản xuất cơ khí n...

Chuyên ngành Kỹ thuật Gia công Tạo hình

Chuyên ngành Kỹ thuật Gia công Tạo hình

24/08/2014 22:16

Các kỹ sư Kỹ thuật Gia công Tạo hình bằng Biến dạng có nhiệm vụ chỉ đạo kỹ thuật, thiết kế khuôn mẫu và quy trình công nghệ...

Ngành Thiết kế - Chế tạo cơ khí

Ngành Thiết kế - Chế tạo cơ khí

26/06/2014 00:38

Ngành Kỹ thuật Cơ khí là một ngành rất rộng, có nhiệm vụ biến những ý tưởng...

 Ngành Cơ khí chế tạo

Ngành Cơ khí chế tạo

22/06/2014 22:32

Cơ khí chế tạo là ngành công nghiệp trực tiếp ...

Page 1/1 <1>