Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Đăng ngày: 30-06-2014; 7723 lần đọc

Có một slogan rất phổ biến mà ai học kỹ thuật cũng đã...

 Giới thiệu               Cơ hội nghề nghiệp         Chương trình đào tạo   

 

Giới thiệu

Có một slogan rất phổ biến mà ai học kỹ thuật cũng đã từng thấy đâu đó:

Mechatronic leading technology (Cơ điện tử dẫn dắt công nghệ).

 

Nếu phải phân loại các chuyên ngành kỹ thuật, có thể chia ra thành hai nhóm chính: những ngành liên quan đến cơ điện tử và nhóm ngành sẽ đi theo định hướng cơ điện tử. Xét cho cùng các thiết bị kỹ thuật ngày nay đều ít nhiều có hàm lượng cơ điện tử hoặc sẽ tốt hơn nhiều nếu có thêm hàm lượng cơ điện tử.

Là một khoa học phát triển trên cơ sở những ngành khác nên Cơ điện tử ra đời khá muộn. Đó là khi những ngành khoa học khác đã sẵn sàng, nhu cầu về các sản phẩm tích hợp chức năng nhỏ gọn hơn, thông minh hơn. Nhu cầu thực tế đã kéo các khoa học đơn lẻ lại gần nhau và xóa đi ranh giới chung giữa chúng. Vì có cơ điện tử nên các giải pháp kỹ thuật trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Cơ điện tử mở ra cái nhìn đa chiều về giải pháp kỹ thuật nên không ít học giả nhìn nhận cơ điện tử như là triết học của kỹ thuật hiện đại.


Quan hệ giữa Cơ điện tử và các ngành khác

 

 Giới thiệu                    Cơ hội nghề nghiệp                Chương trình đào tạo   

Tin mới hơn

Tin cũ hơn