BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Đăng ngày: 02-06-2021; 3609 lần đọc

"Phân công nhiệm vụ chính"

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỦ NHIỆM KHOA

NHIỆM KỲ 2020-2025 

 

1. PGS. TS. Dương Phạm Tường Minh, Trưởng khoa

a. Lãnh đạo, chỉ đạo chung các hoạt động của khoa;

b. Phụ trách các hoạt động về chương trình đào tạo và công tác đào tạo, đề cương, giáo trình, bài giảng đại học và sau đại học;

c. Phụ trách các hoạt động đánh giá giảng viên và chất lượng đào tạo;

d. Phụ trách công tác tài chính và website của khoa.

 

2. TS. Lưu Anh Tùng, Phó Trưởng khoa

 a. Giúp Trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất của cán bộ giảng viên và sinh viên;

b. Triển khai và xử lý các tình huống liên quan đến công tác thực hành, thí nghiệm và thực tập của giảng viên và sinh viên;

c. Phụ trách công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa;

d. Thực hiện các công việc khác của BCN khoa khi được Trưởng khoa phân công.

 

3. ThS. Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng khoa

 a. Giúp Trưởng khoa trong công tác quản lý sinh viên và cố vấn học tập;

b. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đại học và sau đại học;

c. Tuyên truyền nâng cao chất lượng hình ảnh của Khoa ra công chúng;

d. Thực hiện các công việc khác của BCN khoa khi được Trưởng khoa phân công.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin xem nhiều
tin tuc tin tuc 24h