Những tình huống thường gặp trong học tập thường nhật

Đăng ngày: 20-09-2014; 2619 lần đọc

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

II. Những tình huống thường gặp trong học tập thường nhật

1. Sinh viên cần xem thông tin ở đâu?

Sinh viên cần phải xem thông tin chính thống do Trường ban hành ở các tài liệu do Trường phát hành, tại website của Trường. Thông tin ở website có tính cập nhật hơn. Khi sử dụng thông tin truyền miệng, có thể sẽ phải chịu những hậu quả đáng tiếc do thông tin đó không chính xác.

2. Khi cần thực hiện những công việc yêu cầu phải có đơn thì lấy mẫu đơn ở đâu?

Có thể lấy mẫu đơn tại:

- Văn phòng các Khoa ( 101, 102 – Nhà A3)

- Trung tâm tư vấn SV

- Thư viện

3. Nếu không làm thẻ tập trung theo lớp, bị mất hoặc hỏng thẻ thì cần phải làm gì?

Sinh viên cần thực hiện theo các bước sau:

- Làm đơn xin cấp lại thẻ

- Lấy xác nhận của của GVCN và BCN Khoa

- Nộp đơn cho phòng CT HSSV để xin cấp lại thẻ

4. Nếu quên mật khẩu đăng nhập website đăng ký học thì phải làm gì?

- Bạn CẦN làm theo các hướng dẫn trên trang http://dkmh.tnut.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm để được giúp đỡ.

5. Tại sao sinh viên phải đăng ký môn học?

Khi học tập bạn phải có thời khóa biểu. Ở trường phổ thông hay trong đào tạo đại học theo học chế niên chế,  thời khóa biểu do nhà trường xếp sẵn. Sinh viên buộc phải học theo thời khóa biểu đó mà không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, sức học của mỗi người khác nhau; điều kiện tài chính, sức khỏe của mỗi người khác nhau; mục tiêu hoàn thành chương trình đào tạo ở đại học cũng có thể khác nhau cho nên tạo cơ hội để sinh viên lựa chọn khối lượng học tập, môn học, thời gian học và cao hơn là chọn Thầy dạy, trong đào tạo theo tín chỉ có việc đăng ký môn học. Đây là một đặc trưng, một điều kiện cơ bản để người học chủ động trong học tập.

Với ý nghĩa đó, đăng ký môn học là quy định bắt buộc đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ. Vì thế, nếu sinh viên không đăng ký môn học sẽ bị coi là tự ý bỏ học.

6. Làm thế nào để đăng ký môn học trong học kỳ đầu tiên?

- Bạn KHÔNG CẦN phải đăng ký khối lượng học tập, bạn chỉ CẦN thực hiện theo lịch học của nhà trường

7. Hướng dẫn quy trình đăng ký môn học

Bước 1:

- Bạn nên tuân thủ theo kế hoạch học tập đã được hướng dẫn trong sổ tay sinh viên;

- Trong các trường hợp không thể thực hiện theo kế hoạch cứng, bạn có thể tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm để tăng hoặc rút bớt các môn học;

- Số lượng số tín chỉ học tập đăng ký cần thực hiện theo quy định tại điều 10 chương 2 này;

Bước 2:

- Bạn PHẢI đăng ký khối lượng học tập trực tuyến qua hệ thống Eduweb của nhà trường;

- Sau khi đăng ký thành công các học phần, bạn NÊN tự in thời khóa biểu (in ra bản cứng hoặc lựa chọn in dạng file pdf) để lưu khi mất tài khoản đăng nhập hoặc do các lỗi khác khi đăng ký;

- Bạn NÊN thay đổi mật khẩu tài khoản sinh viên để đề phòng bị đánh cắp tài khoản, dẫn đến khó khăn khi đăng ký các môn học.

8. Lớp học phần trong mỗi học kỳ được mở theo nguyên tắc nào?

Số lượng sinh viên tối thiểu của mỗi lớp học phần do Hiệu trưởng quy định theo từng học kỳ tùy theo điều kiện cụ thể của Nhà trường. Nếu số lượng sinh viên đăng ký ít hơn quy định, lớp học phần sẽ bị hủy và sinh viên phải đăng ký chuyển sang lớp khác hoặc học những học phần khác cho đủ khối lượng kiến thức tối thiểu quy định trong mỗi học kỳ.

9. Khối lượng học tập tối thiểu trong mỗi học kỳ là bao nhiêu?

a. Tối thiểu 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối khoá học) đối với những sinh viên xếp hạng học lực bình thường;

b. Tối thiểu 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối khoá học) đối với những sinh viên xếp hạng học lực yếu;

10. Khối lượng học tập tối đa trong một học kỳ là bao nhiêu? Sinh viên cần chú ý gì nếu đăng ký nhiều tín chỉ?

a. Tối đa 25 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối khoá học) đối với những sinh viên xếp hạng học lực bình thường;

b. Tối đa 20 tín chỉ cho mỗi học kỳ chính (trừ học kỳ cuối khoá học) đối với những sinh viên xếp hạng học lực yếu;

c. Số tín chỉ tối đa sinh viên có thể đăng ký học vào học kỳ phụ từ 8 đến 10.

11. Làm thế nào để rút học phần?

- Bạn nhớ phải thực hiện việc này trong 2 TUẦN ĐẦU của học kỳ chính và 1 TUẦN của học kỳ phụ theo thông báo của nhà trường, bạn sẽ KHÔNG PHẢI ĐÓNG HỌC PHÍ và KHÔNG PHẢI NHẬN ĐIỂM F cho môn học đã đăng ký

Chú ý:

- Khi có giấy báo rút học phần của phòng đạo tạo gửi cho giáo viên phụ trách lớp học phần, sinh viên mới được phép nghỉ học;

- Việc rút học phần phải thực hiện trực tuyến trên Eduweb.

12. Những trường hợp nào phải đăng kí học lại?

Theo Điều 12. Đăng ký học lại và học cải thiện điểm

a. Sinh viên có điểm học phần của học phần bắt buộc là F thì phải đăng ký học lại học phần đó cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D. Đối với những học phần đang còn tổ chức đào tạo sinh viên bắt buộc phải đăng ký học lại những học phần đó, chỉ những học phần không còn tổ chức đào tạo nữa sinh viên mới có thể đăng ký học các học phần thay thế.

b. Sinh viên có điểm học phần của học phần tự chọn là F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

13. Quy trình đăng kí học lại?

a. Sinh viên đăng ký học lại trực tuyến trên trang web của nhà trường;

b. Trong trường hợp đăng ký các lớp học đặc biệt không theo quy định chung thì làm đơn gửi tại văn phòng Khoa (Phòng 101, 102 nhà A3), GVCN và Ban chủ nhiệm Khoa sẽ xác nhận đơn và gửi lên nhà trường để xem xét giải quyết;

c. Nộp học phí học lại qua thẻ ATM hoặc trực tiếp tại phòng 101, nhà A7 khi nhận giấy báo của phòng đào tạo.

14. Việc cho phép rút bớt môn học để làm gì? Sinh viên có bị “phiền phức” gì khi thực hiện qyền này hay không?

Sau khi bắt đầu chương trình học tập của học kỳ, bạn mới biết những môn học trong học kỳ này là môn học khó và có phần quá sức nếu học đủ tất cả các môn học đã đăng ký hoặc bạn gặp rủi ro vì ốm đau hoặc bạn có cơ hội làm thêm để rèn luyện nghề nghiệp mà bạn không muốn bỏ lỡ. Khi đó, hãy nghĩ tới việc rút bớt môn học, bởi vì:

- Rút bớt môn học là quyền của sinh viên;

- Rút bớt môn học là lợi thế của phương thức đào tạo theo tín chỉ mà sinh viên có thể khai thác. Điều quan trọng là cần tính toán kỹ lưỡng việc này bởi rút bớt môn học có nghĩa là thời gian kế tiếp phải học nhiều hơn hoặc thời gian của khóa học phải kéo dài hơn.

15. Nếu trùng lịch thi thì phải làm gì?

Nếu trùng lịch thi của các lớp học phần trong cùng một nhóm cơ bản thì sinh viên cần phản ánh (trực tiếp hoặc gián tiếp) với Phòng Đào tạo.

Nếu trùng lịch thi với lớp mở cho khóa trước (do sinh viên học vượt) hoặc khóa sau (do sinh viên học lại) thì sinh viên cần phải làm đơn xin chuyển nhóm thi trước ngày thi ít nhất 1 tuần.

16. Cách tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, kiểm tra thường xuyên và chấm bài tập về nhà

a. Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức 1 kỳ thi kết thúc học phần. Phòng Đào tạo lập kế hoạch thi kết thúc học phần vào cuối mỗi học kỳ, các khoa tổ chức triển khai kế hoạch thi.

b. Giảng viên phụ trách lớp học phần (dạy lý thuyết) ra đề, bố trí kiểm tra thường xuyên vào các tiết học (lý thuyết hoặc thảo luận) trong thời khóa biểu.

c. Thời gian dành cho ôn thi kết thúc học phần là 1 ngày cho 1 tín chỉ.

d. Bộ môn tự lập kế hoạch và tổ chức bảo vệ bài tập lớn, tiểu luận; đề xuất lịch thực hành với phòng Đào tạo; tổ chức bảo vệ lần 2 cho những sinh viên có lý do chính đáng, được bộ môn cho phép vắng bảo vệ lần 1.   

e. Mỗi tín chỉ, giảng viên giảng dạy lý thuyết phải ra ít nhất 60 bài tập, nhiệm vụ về nhà cho sinh viên. Điểm bài tập về nhà cho mỗi tín chỉ là một điểm đánh giá thường xuyên. Bài tập, nhiệm vụ về nhà nên ra bằng tiếng Anh và khuyến khích sinh viên giải bằng tiếng Anh. Sinh viên không hoàn thành đủ số bài tập của tín chỉ nào thì nhận điểm 0 về bài tập của tín chỉ đó.

17. Tính điểm trung bình chung

a. Để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi sang thang điểm 4 như sau:

                                    A         tương ứng với 4;

                                    B         tương ứng với 3        

                                    C         tương ứng với 2

                                    D         tương ứng với 1

                                    F          tương ứng với 0

b. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ được tính theo công thức (*) và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.       

                                 

Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy

ai  là điểm học phần thứ i, ni  là số tín chỉ của học phần thứ i

N  là số học phần tính điểm trung bình chung.

18. Ý nghĩa của điểm trung bình chung học kỳ

Điểm trung bình chung học kỳ dùng để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả điểm học phần ở lần học thứ nhất với số tín chỉ đăng ký ³ số tín chỉ chuẩn/ 1 học kỳ của chương trình. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy dùng để xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học. Xếp hạng học lực, xếp hạng tốt nghiệp của sinh viên tính theo kết quả điểm học phần của lần học có điểm học phần cao nhất.

19. Nếu không đồng ý với cách đánh giá điểm thì phải làm gì?

Điểm kiểm tra thường xuyên: sinh viên có ý kiến trực tiếp với giảng viên giảng dạy lớp học phần khi giảng viên chữa, trả bài và công bố điểm.

Điểm thi kết thúc học phần: nếu thấy chưa thỏa đáng, sinh viên có quyền gửi đơn xin phúc tra đến văn phòng khoa chậm nhất là 3 ngày sau ngày công bố điểm. Trưởng khoa có trách nhiệm chỉ đạo các trưởng bộ môn giải quyết và trả lời khiếu nại của sinh viên theo quy định của Nhà trường.  

Khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi điểm đã công bố và điểm được nhập, lưu trữ trong hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường, sinh viên có trách nhiệm gửi đơn yêu cầu khoa kiểm tra lại các điểm tương ứng. Nếu thực sự có sai sót khoa có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo báo cáo Ban giám hiệu để điều chỉnh điểm cho sinh viên.

20. Điều kiện được thực tập tốt nghiệp

Sinh viên tích lũy và học trong học kỳ sát học kỳ cuối cùng được 90% số tín chỉ quy định của chương trình (đã học các học phần chuyên ngành) và có điểm trung bình chung tích lũy ³ 1,8 mới được đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp. 

21. Điều kiện để làm Đồ án tốt nghiệp là gì?

a. Sinh viên đã tích luỹ được đủ số tín chỉ của tất cả các học phần có trong chương trình (trừ đồ án tốt nghiệp), có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,0 trở lên sẽ được xem xét làm đồ án hoặc tốt nghiệp.

b. Thời gian làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp là 8 tuần.Hình thức làm đồ án  tốt nghiệp do Trưởng khoa quyết định.

c. Giảngviên hướng dẫn chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và báo cáo tiến trình cho bộ môn 2 tuần một lần. 

22. Nếu đã học Giáo dục quốc phòng an ninh, có được phép miễn học không?

Nếu sinh viên đã học Giáo dục quốc phòng - an ninh theo chương trình đại học tại các cơ sở giáo dục hợp pháp và được cấp chứng chỉ, sinh viên được miễn học.

23.  Nếu đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp, sinh viên có cần phải đăng ký đồ án hay không?

Đầu mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo xét, công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các lớp đúng và trễ tiến độ so với tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo và đăng ký đồ án tốt nghiệp cho sinh viên diện này. Sinh viên học vượt và có đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp sớm hơn so với tiến độ thiết kế thì cần phải làm đơn xin nhận Đồ án tốt nghiệp.

Tất cả sinh viên được Phòng Đào tạo đăng ký đồ án tốt nghiệp phải đóng học phí trong thời gian quy định của Trường. Các trường hợp không đóng sẽ bị đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp.

==> Quay về mục lục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h