Các vấn đề trong đánh giá điểm

Đăng ngày: 22-09-2014; 1159 lần đọc

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

V. Các vấn đề trong đánh giá điểm

1. Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá học phần thì cần phải làm gì?

- Điểm kiểm tra thường xuyên: sinh viên có ý kiến trực tiếp với giảng viên giảng dạy lớp học phần khi giảng viên chữa, trả bài và công bố điểm.

- Điểm thi kết thúc học phần: nếu thấy chưa thỏa đáng, sinh viên có quyền gửi đơn xin phúc tra đến văn phòng khoa chậm nhất là 3 ngày sau ngày công bố điểm. Trưởng khoa có trách nhiệm chỉ đạo các trưởng bộ môn giải quyết và trả lời khiếu nại của sinh viên theo quy định của Nhà trường.  

2. Nếu nghi ngờ hoặc biết chắc chắn rằng điểm đánh giá của mình đã bị nhập sai thì sinh viên cần làm gì?

- Khi phát hiện có bất cứ sự khác biệt nào giữa bảng ghi điểm đã công bố và điểm được nhập, lưu trữ trong hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường, sinh viên có trách nhiệm gửi đơn yêu cầu khoa kiểm tra lại các điểm tương ứng. Nếu thực sự có sai sót khoa có trách nhiệm phối hợp với phòng Đào tạo báo cáo Ban giám hiệu để điều chỉnh điểm cho sinh viên.

==> Quay về mục lục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h