Học phí

Đăng ngày: 22-09-2014; 1006 lần đọc

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

VII. Học phí

1. Học phí được tính trên cơ sở nào? 

- Số tín chỉ đăng ký học của sinh viên

2. Vì sao phải đóng học phí đúng thời hạn quy định? 

- Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên.

==> Quay về mục lục


Tin mới hơn

Tin cũ hơn