Hướng dẫn làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

Đăng ngày: 22-09-2014; 1158 lần đọc

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

IX. Hướng dẫn làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

1. Tại sao bạn phải đóng bảo hiểm y tế?

Theo luật BHYT năm 2010, tham gia BHYT là bắt buộc đối với học sinh, sinh viên.

- Nhà trường làm thẻ BHYT cho sinh viên theo thời hạn 1 năm (tính từ đầu năm học này đến đầu năm học sau)

2. Các bước để làm thẻ BHYT

- Nhà trường sẽ thông báo trên Website kế hoạch làm thẻ BHYT cho tất cả các sinh viên.

- Sinh viên đăng ký và nộp tiền BHYT cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp và nộp cho GVCN để Khoa lập danh sách chuyển lên phòng CT HSSV.

- Với những sinh viên đã đăng ký nộp tiền qua thẻ ATM, cần chuyển tiền vào tài khoản trước khi đăng ký.

- Phòng CT HSSV sẽ có trách nhiệm làm thẻ BHYT cho các SV đăng ký làm BHYT tại trường.

3. Nếu bạn là con gia đình chính sách, nghĩa vụ BHYT được thực hiện như thế nào:

- Nếu bạn đã được làm thẻ BHYT tại địa phương, bạn nộp bản photo thẻ BHYT cho lớp trưởng tổng hợp, lớp trưởng nộp cho GVCN để Khoa chuyển lên phòng CT HSSV.

- Nếu bạn thuộc diện gia đình chính sách (hộ cận nghèo ở ngoại tỉnh Thái Nguyên) muốn đăng ký mức phí BHYT diện cận nghèo, cần nộp lại minh chứng (Giấy chứng nhận hộ cận nghèo có xác thực của địa phương) tại thời điểm đóng BHYT (BHYT năm học 2014-2015 yêu cầu giấy xác nhận hộ cận nghèo năm 2014).

4. Chuyện gì xảy ra nếu bạn không tham gia đóng BHYT?

- Bạn đã vi phạm luật BHYT 2010.

- Bạn sẽ không được xét học bổng khuyến khích.

- Bạn không được trả bảo hiểm khi rủi ro xảy ra.

==> Quay về mục lục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h