Các tình huống khi sinh viên nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm, cảnh cáo , buộc thôi học

Đăng ngày: 22-09-2014; 7455 lần đọc

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

III. Các tình huống khi sinh viên nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm, cảnh cáo , buộc thôi học

1. Khi cần nghỉ học tạm thời, cần phải làm gì?       3. Khi nào thì sinh viên sẽ bị buộc thôi học?
2. Khi nào thì sinh viên sẽ bị cảnh báo kết quả học tập?   4. Sinh viên cần phải làm gì sau khi bị buộc thôi học?

1. Khi cần nghỉ học tạm thời, cần phải làm gì?

Khi muốn nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học, sinh viên phải trình nộp đơn cho phòng Đào tạo. Các trường hợp nghỉ học tạm thời:

- Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

- Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế từ cấp quận/ huyện trở lên);

- Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học, đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2, phải có đơn xin nghỉ học tạm thời nộp cho Phòng Đào tạo trong vòng 4 tuần đầu của học kỳ chính. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải tính vào thời gian học chính thức của khóa học.

Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải nộp đơn xin trở lại học tập cho Phòng Đào tạo trước ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

2. Khi nào thì sinh viên sẽ bị cảnh báo kết quả học tập?

Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a. Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

b. Có điểm trung bình chung tích lũy học kỳ đạt dưới 1,10 tính đến học kỳ thứ nhất và 1,20 tính đến các học kỳ tiếp theo đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,30 tính đến học kỳ thứ nhất và 1,40 tính đến các học kỳ tiếp theo đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,50 tính đến học kỳ thứ nhất và 1,60 tính đến các học kỳ tiếp theo đối với sinh viên năm thứ ba; dưới 1,70 tính đến học kỳ thứ nhất và 1,80 tính đến các học kỳ tiếp theo đối với sinh viên năm thứ tư và thứ năm.

3. Khi nào thì sinh viên sẽ bị buộc thôi học?

Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên;

- Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp;

- Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này;

- Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Quy chế này.

4. Sinh viên cần phải làm gì sau khi bị buộc thôi học?

- Sinh viên có quyết định thôi học hoặc buộc thôi học, chậm nhất sau 1 tháng Nhà trường sẽ thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Sinh viên có nguyện vọng chuyển sang học chương trình giáo dục đại học vừa làm vừa học hoặc chương trình ở trình độ thấp hơn, phải làm đơn gửi Nhà trường xin xét chuyển.

- Sau mỗi học kỳ, những trường hợp đặc biệt, Hội đồng Nhà trường sẽ xem xét việc cứu xét sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học được tiếp tục học khi sinh viên có đơn đề nghị và cam kết của gia đình.

==> Quay về mục lục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h