Các tình huống vi phạm quy chế

Đăng ngày: 22-09-2014; 2490 lần đọc

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

IV. Các tình huống vi phạm quy chế

 

1. Sinh viên vi phạm quy chế trong khi thi học phần thì bị xử lý như thế nào?

 

- Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị tiểu luận, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khoá luận nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật đối với học phần đã vi phạm.

2. Hình thức vi phạm nào trong thi cử thì bị kỷ luật đình chỉ, buộc thôi học hoặc có các hình thức kỷ luật nặng hơn?

- Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

==> Quay về mục lục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h