Xét tốt nghiệp

Đăng ngày: 22-09-2014; 1818 lần đọc

Hướng dẫn sinh viên về Quy chế đào tạo

VI. Xét tốt nghiệp

1. Điều kiện để sinh viên được công nhận tốt nghiệp?

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo nêu trong Điều 2.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;

- Đạt chuẩn tiếng Anh: Năm 2015 chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp là Toefl-ITP 390 trở lên, những năm tiếp theo mỗi năm chuẩn tiếng Anh được nâng thêm 10 điểm cho đến năm 2019 điểm chuẩn tiếng Anh khi xét tốt nghiệp cho các khóa tuyển sinh từ năm 2013 trở về trước là Toefl - ITP 430 trở lên. Kể từ khóa tuyển sinh 2014, điểm chuẩn tiếng Anh khi xét tốt nghiệp vào năm 2019 và sau đó là Toefl-ITP 450 trở lên.

- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định (nếu có);

- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất (điểm học phần giáo dục thể chất tính theo thang điểm 4 như các học phần khác trong chương trình đào tạo).

2. Mỗi năm học có mấy đợt xét công nhận tốt nghiệp, mấy lần tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên?

- Sau mỗi học kỳ chính (2 đợt và tháng 12, tháng 6)

3. Nếu không thể về Trường để nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần phải làm gì?

- Làm giấy uỷ quyền xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

4. Nếu cung cấp thông tin sai cho Trường dẫn đến thông tin ghi trên bằng tốt nghiệp bị sai thì có hậu quả thế nào?

- Bằng bị huỷ sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm

5. Nếu có sự thay đổi thông tin cá nhân so với giấy khai sinh thì sinh viên phải làm gì?

- Giấy khai sinh mới nộp cho nhà trường

6. Hồ sơ Trường cấp cho mỗi sinh viên khi tốt nghiệp gồm có những gì?

- Bảng điểm

- Bằng tốt nghiệp

- Hồ sơ nhập học

7. Giấy chứng nhận tốt nghiệp dùng để làm gì?

- Thay thế bằng tốt nghiệp có giá trị trong vòng 6 tháng sau khi đã được xét tốt nghiệp

8. Phải trực tiếp đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp hay có thể nhận bằng hình thức khác?

- Làm giấy uỷ quyền xác nhận của cơ quan có thẩm quyền lấy tại VPK.

9. Nếu đã hoàn thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo và đủ điểm tích lũy nhưng còn thiếu chứng chỉ quy định thì sinh viên có được chứng nhận gì không?

- Được cấp giấy chứng nhận, nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp

10. Sinh viên diện nào thì bị hạ bậc xếp hạng tốt nghiệp?

Sinh viên sẽ bị giảm đi một mức trong các trường hợp sau (chỉ áp dụng đối với loại xuất sắc và giỏi, không áp dụng đối với loại khá, trung bình khá và trung bình):

- Có số tín chỉ của các học phần phải học lại và học cải thiện vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình.

- Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên

==> Quay về mục lục

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h