Thống kê các đề tài, sản phẩm NCKH

Đăng ngày: 30-09-2014; 1123 lần đọc

Nhà trường yêu cầu thống kê số liệu các đề tài, sản phẩm khoa học nhằm phục vụ việc xếp hạng NCKH của giảng viên và bổ sung thông tin lên Website nhà trường...

Kính gửi: Các bộ môn

Nhà trường yêu cầu thống kê số liệu các đề tài / sản phẩm khoa học nhằm phục vụ việc xếp hạng NCKH của giảng viên và bổ sung thông tin lên Website nhà trường. Thời gian hoàn thành RẤT GẤP:11:00 AM ngày 3/10/2014 

 Để công việc được tiến hành thuận lợi, Khoa và Trợ lý KH đã chuẩn bị:

1. Thông báo cụ thể về nội dung tiến hành công việc;

2. Các mẫu biểu của các phụ lục (có ví dụ tại đầu các phụ lục);

3. Dữ liệu đã có trên web về công trình khoa học của các thầy cô; (Dữ liệu này rất hạn chế)

 

Kính mong các bộ môn triển khai đến từng giáo viên:

1. Đối chiếu, coppy, bổ sung thông tin ở bản Dữ liệu đã có vào file tổng hợp theo mẫu; 

2. Nếu trong bản thống kê còn thiếu đề tài/sản phẩm NCKH nào thì các Thầy Cô cập nhập, đồng thời ghi rõ "bổ sung" vào cột ghi chú.

Các thầy Cô vui lòng tập hợp đầy đủ vì đây là cơ sở để đánh giá năng lực NCKH của giảng viên, bộ môn và Khoa

 Thời hạn nộp file mềm và bản in: Trước 17h 00 ngày 02/10/2014 (file mẫu đính kèm)

 Người nhận: Nguyễn Thị Kinh Chung, DD 0904766778,

                      email: kimchungdhcn@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn