Nhân lực khoa Cơ khí

Đăng ngày: 05-08-2018; 9642 lần đọc

Khoa cơ khí hiện có 41 giảng viên cơ hữu, trong đó có 7 Phó giáo sư, Tiến sĩ, và 34 Thạc sĩ. Bên cạnh đó, đội ngũ các thầy cô giáo của khoa hiện đang kiêm nhiệm công tác quản lý trong trường là 11 giảng viên, trong đó có 6 Phó giáo sư, Tiến sĩ và 5 Thạc sĩ. Lực lượng giảng viên của khoa đang kiêm nhiệm quản lý ở Đại học Thái Nguyên có 3 người trong đó có 2 Phó giáo sư, 1 Thạc sĩ. Hiện nay, Khoa Cơ khí có 4 NCS đang học tập ở nước ngoài và 7 NCS đang học tập trong nước.

BAN CHỦ NHIỆM KHOABỘ MÔN THIẾT KẾ CƠ KHÍ

 


BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU


Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin xem nhiều
tin tuc tin tuc 24h