Nhân lực khoa Cơ khí

Đăng ngày: 18-01-2018; 6028 lần đọc

Khoa cơ khí hiện có 55 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ và 14 Kỹ sư. Bên cạnh đó, đội ngũ các thầy cô giáo của khoa hiện đang kiêm nhiệm công tác quản lý trong trường là 15 giảng viên, trong đó có 4 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ và 8 Thạc sĩ. Lực lượng giảng viên của khoa đang kiêm nhiệm quản lý ở Đại học Thái Nguyên có 7 người, gồm 1 Giáo sư, 3 Phó giáo sư, 1 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


BỘ MÔN THIẾT KẾ CƠ KHÍ


BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU


Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin xem nhiều