Nhân lực khoa Cơ khí

Đăng ngày: 26-06-2021; 11251 lần đọc

Khoa cơ khí hiện có 48 giảng viên cơ hữu, trong đó có 11 Phó giáo sư, Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ, và 1 kỹ sư. Bên cạnh đó, đội ngũ các thầy cô giáo của khoa hiện đang kiêm nhiệm công tác quản lý trong trường là 13 giảng viên, trong đó có 11 Phó giáo sư, Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ. Lực lượng giảng viên của khoa đang kiêm nhiệm quản lý ở Đại học Thái Nguyên có 1 Phó giáo sư. Hiện nay, Khoa Cơ khí có 2 NCS đang học tập ở nước ngoài và 6 NCS đang học tập trong nước.

BAN CHỦ NHIỆM KHOABỘ MÔN THIẾT KẾ CƠ KHÍ

 


BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

 

 

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ


 

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CƠ KHÍ


1

TS. GVC. Hồ Ký Thanh

Trưởng bộ môn

2004, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2008, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2015, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2

TS. Nguyễn Thanh Tú

Phó trưởng bộ môn

2004, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên)
,
Việt Nam

2009, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

3

Th.S Trần Anh Đức

Giảng viên

2002, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2007, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

 

4

Th.S Hoàng Ánh Quang

Giảng viên

2004, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2011, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đang học NCS tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

5

Th.S Đào Liên Tiến

Giảng viên

2009, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2012, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đang học NCS tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

6

Th.S Hà Bách Tứ

Giảng viên

2009, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

7

Th.S Hoàng Xuân Tứ

Giảng viên 

2004, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam
 

2009, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

8

TS. GVC. Vũ Lai Hoàng

Phó trưởng phòng Đào tạo

2001, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2007, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2013, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Tin xem nhiều
tin tuc tin tuc 24h