Các hướng nghiên cứu trọng tâm trong khoa Cơ khí

Đăng ngày: 04-11-2014; 1420 lần đọc

Một số hướng nghiên cứu khoa học...

1. Khai thác, ứng dụng và chuyển giao công nghệ gia công tiên tiến: Gia công có rung động trợ giúp (Vibration Assisted Machining - VAM); Gia công tinh bằng hạt mài (Abrasive Manufacturing); Gia công sử dụng bôi trơn làm nguội tối thiểu (Minimum Quantity Lubricant - MQL)…

2. Nâng cao chất lượng, cải tiến công nghệ gia công các biên dạng phức tạp như các biên dạng răng, ren đặc biệt, khớp cầu…

3. Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí và chuyển giao công nghệ cho các ngành công nghiệp dược phẩm, vận tải đường sắt, chế biến gỗ; máy nông nghiệp, các thiết bị dân dụng…

4. Phát triển các thiết bị Cơ điện tử trong công nghiệp và dân dụng…

5. Nghiên cứu ứng xử cơ học và công nghệ vật liệu mới: Vật liệu composite, vật liệu nhớ hình, vật liệu thông minh…

Tin mới hơn

Tin cũ hơn