Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản

Đăng ngày: 09-09-2015; 1625 lần đọc

...

Kính gửi: - Các cơ sở giáo dục thành viên;             

        - Các đơn vị trực thuộc.

Ban HTQT kính gửi các đơn vị Thông báo số 11/TB-ĐTVNN của Cục Đào tạo với nước ngoài về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm học 2016-2017 (chi tiết xin xem file đính kèm).

-------------------------

Trân trọng cám ơn.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h