TB: Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành

Đăng ngày: 13-12-2015; 2602 lần đọc

...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành Thiết kế - Chế tạo cơ khí

Tiến trình các môn học cốt lõi, chuyên ngành Kỹ thuật gia công tạo hình

1/ Danh sách sinh viên chưa đạt các học phần quan trọng (xem file đính kèm)

2/ Tiến trình ĐKHT chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Thiết kế chế tạo cơ khí, Kỹ thuật gia công tạo hình (xem file đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h