TB: V/v Thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở sản xuất

Đăng ngày: 01-02-2016; 1726 lần đọc

Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

 

Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước ngày 17/02 qua số điện thoại (số điện thoại GV hướng dẫn có trong danh sách nhóm) để được tổ chức đi đến cơ sở thực tập.
------------------------
Trân trọngcám ơn.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn