TB: V/v tập trung sinh viên khoa Cơ khí đã học tập tại trường từ 6 đến 10 năm

Đăng ngày: 28-03-2016; 1800 lần đọc

...

Thực hiện Thông báo số 72/TB-ĐHKTCN của Nhà trường về việc tổ chức đào tạo cho sinh viên học tại trường từ 6 đến 10 năm (Thông báo đính kèm), Khoa Cơ khí yêu cầu sinh viên khoa Cơ khí đã học tập tại trường tương ứng với khoảng thời gian trên (Danh sách đính kèm) và GVCN các lớp K46M, K45M, K44M, K43M thực hiện các công việc sau:

1. Đối với sinh viên:

- Đúng 09h30' ngày 03 / 4 / 2016 (chủ nhật) có mặt tại phòng 105-A9.

- Chuẩn bị trước các dữ liệu về số học phần còn nợ (điểm F), số học phần đạt điểm D và lập kế hoạch học lại, học cải thiện điểm, học tiếng Anh để được BCN khoa tư vấn về kế hoạch đó giúp các em có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện xét, cấp bằng tốt nghiệp.

2. Đối với Giáo viên chủ nhiệm

- Triển khai thông báo này đến sinh viên thuộc lớp mình chủ nhiệm.

- Đúng 09h30' ngày 03 / 4 / 2016 có mặt tại phòng 105-A9 cùng sinh viên lớp mình.

BCN khoa Cơ khí

Tin mới hơn

Tin cũ hơn