TB: Về việc cập nhật chương trình và tiến trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong khoa

Đăng ngày: 11-01-2017; 869 lần đọc

...

Kính gửi: Giảng viên chủ nhiệm các lớp và các em sinh viên;
             
Hiện nay đang trong giai đoạn đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, khoa Cơ khí cập nhật chương trình và tiến trình đào tạo của các ngành, các chuyên ngành để sinh viên của khoa tham chiếu khi đăng ký học phần.

Trong quá trình đăng ký môn học, nếu có khó khăn, khoa Cơ khí đề nghị sinh viên liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn và lựa chọn học phần phù hợp với chương trình và tiến trình tích lũy kiến thức.

Khoa Cơ khí đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở các em lựa chọn và đăng ký học phần phù hợp với tiến trình đào tạo để đảm bảo khả năng tích lũy kiến thức.

BCN khoa Cơ khí

Trân trọng cảm ơn.
Nội dung chi tiết tiến trình đào tạo mới xem theo các đường link sau

2/ Chuyên ngành ký thuật gia công tạo hình (http://cokhi.tnut.edu.vn/tin-tuc/2014-11-11/chuong-trinh-dao-tao-dt149.html)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn