TB: V/v phân công GVHD và danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án môn học CNCTM, Máy và dụng cụ (bổ sung)

Đăng ngày: 29-09-2017; 1801 lần đọc

Danh sách mới (có bổ sung)

- Phân công GVHD và danh sách sinh viên (theo file đính kèm)

- Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để biết lịch nhận đề tài

- Lưu ý: Danh sách SV làm đồ án có bổ sung

-------------------------

Trân trọng cám ơn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h