TB: V/v phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy học kỳ I năm học 2017 - 2018

Đăng ngày: 29-09-2017; 1016 lần đọc

...

- Danh sách sinh viên và  GVHD đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy (xem file đính kèm) 

- Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để nhận đề tài.

-------------------------------------

Trân trọng cám ơn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn