TB: V/v Danh sách sinh viên và lịch thí nghiệm Cơ sở cơ khí (LAB306)

Đăng ngày: 20-11-2017; 450 lần đọc

...

- Hiện tại Khoa đã bố trí được lịch cho 3 modul Nguyên lý máy, Cơ học vật liệu, và Chi tiết máy. yêu cầu các sinh viên đến thí nghiệm theo đúng nội dung lịch đã phân, nếu trùng tiết phải báo lại GV hướng dẫn để biết lịch bù.
- Một số sinh viên đã có điểm thí nghiệm từ các kỳ trước sẽ được cập nhật luôn vào danh sách, nếu sinh viên chưa có điểm thì liên hệ GVHD của kỳ trước để được bổ sung điểm (không phải đi TN nữa)

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn