TB: V/v phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Chế tạo máy, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 (lần 2)

Đăng ngày: 11-12-2017; 320 lần đọc

...

Gửi các em sinh viên danh sách phân công GVHD và sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 (lần 2)

Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài

Tin mới hơn

Tin cũ hơn