TB: V/v Danh sách sinh viên và phân công GVHD đồ án môn học Máy và Dụng cụ, Công nghệ chế tạo máy

Đăng ngày: 05-02-2018; 1652 lần đọc

Học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ghi chú:

- Thời gian nhận đề tài từ 06/02/2018 đến 09/02/2018

- Nhóm sinh viên cử 01 bạn làm nhóm trưởng để chủ động liên hệ với GVHD qua địa chỉ Email và thông báo cho các bạn trong nhớm được biết và thực hiện theo lịch (Tránh nhiều bạn liên hệ)

- Danh sách sinh viên và phân công GVHD theo file đính kèm

Địa chỉ Email:

1/ Dương Công Định <dcdinh@tnut.edu.vn>,
2/ Dương Trọng Đại <dtdai@tnut.edu.vn>,
3/ Hoàng Trung Kiên <htk@tnut.edu.vn>,
4/ Hoàng Văn Quyết <hoangvanquyet@tnut.edu.vn>,
5/ Hà Đức Thuận <hathuancn@tnut.edu.vn>,
6/ Long Trần Thế <tranthelong@tnut.edu.vn>,
7/ Lưu Anh Tùng <luuanhtung@tnut.edu.vn>,
8/ "Mr.CAO" <caothanhlong@tnut.edu.vn>,
9/ Nghị Phan Văn <phannghi@tnut.edu.vn>,
10/ Nguyễn Thuấn <nguyenthuan200281@tnut.edu.vn>,
11/ Nguyễn Thuận <nguyenthuan@tnut.edu.vn>,
12/ Nguyễn Thái Bình <ntbinh@tnut.edu.vn>,
13/ Nguyễn Thế Đoàn <ntdoan@tnut.edu.vn>,
14/ Ngô Minh Tuấn <minhtuanngo@tnut.edu.vn>,
15/ Phạm Ngọc Duy <phamduy@tnut.edu.vn>,
16/ Phạm Quang Đồng <quangdongctm@tnut.edu.vn>,
17/ Trần Minh Đức <minhduc@tnut.edu.vn>,
18/ Trần Văn Quân <tvquan@tnut.edu.vn>,
19/ Đặng Văn Thanh <dvthanh@tnut.edu.vn>

20/ Vũ Như Nguyệt <vunhunguyet@tnut.edu.vn>

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h