TB: V/v Đăng ký địa điểm thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018

Đăng ngày: 06-02-2018; 523 lần đọc

...

 

Trường đại học KTCN

Khoa Cơ khí

                                        

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                 Thái Nguyên, ngày 06 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký địa điểm thực tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

Theo kế hoạch Đào tạo về việc thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017-2018, nhằm tạo điều kiện học tập và làm việc cho sinh viên cuối khóa, Ban chủ nhiệm khoa Cơ khí thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Các sinh viên đã xin được việc làm tại các công ty hoặc doanh nghiệp bên ngoài và có nhu cầu thực tập tốt nghiệp tại đó, phải làm đơn xin xác nhận cho thực tập của công ty (Mẫu đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm nộp đơn: Hạn cuối cùng là 9h00’ thứ 6 ngày 09 tháng 02 năm 2018, tại văn phòng khoa Cơ khí (TN.201).

3. Các sinh viên còn lại: Khoa Cơ khí sẽ liên hệ địa điểm thực tập. Sinh viên không cần nộp đơn.

4. Thời gian bắt đầu thực tập: Bắt đầu từ tuần học đầu tiên sau Tết Nguyên đán (26/02/2018).

5. Thông tin phân nhóm, địa điểm thực tập và giảng viên hướng dẫn: Sẽ được đăng tải trên Website của Khoa Cơ khí (http://cokhi.tnut.edu.vn/). Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để biết kế hoạch cụ thể.

 

                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                                          TS. Dương Phạm Tường Minh

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn