TB: V/v Lịch thí nghiệm 3 modul LAB306 (Chi tiết máy, Nguyên lý máy và Cơ học vật liệu)

Đăng ngày: 21-03-2018; 1342 lần đọc

Danh sách sinh viên và GVHD theo file đính kèm

Gửi các sinh viên đăng ký modul lab306 kỳ 2 năm học 2017-2018:

Hiện nay Khoa Cơ khí đã bố trí lịch thí nghiệm được 3 modul Chi tiết máy, Nguyên lý máy và Cơ học vật liệu (các modul còn lại sẽ sắp xếp và thông báo trong ngày) 
Đế đảm bảo lịch bố trí phù hợp và phân công các giáo viên hướng dẫn, Khoa  tạm thời bố trí lịch thí nghiệm cho các sinh viên có lịch trong tuần 29 (từ ngày 22/3 & 24/3).
Các sinh viên còn lại có đăng ký học phần LAB306 chú ý theo dõi website thường xuyên để tránh sót lịch.

 

Trân trọng thông báo.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h