TB: Kế hoạch bảo vệ ĐATN học kỳ 2 năm học 2017-2018

Đăng ngày: 15-04-2018; 65 lần đọc

...

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
HK 2 NĂM HỌC 2017-2018
- Danh sách sinh viên và hội đồng theo file đính kèm
- Thời gian: 7h30 
- Địa điểm:
      Hội đồng 1:  Hội trường 101- A8
      Hội đồng 2:  Hội trường 102- A8
      Hội đồng 3:  Hội trường 103- A8

Tin mới hơn

Tin cũ hơn