TB: Danh sách và lịch bảo vệ ĐATN học kỳ 1 năm học 2018-2019

Đăng ngày: 12-01-2019; 338 lần đọc

...

 

LỊCH BẢO VỆ ĐATN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Thời gian: 7h00 ngày 15/1/2019
Địa điểm:
- Hội đồng 1: Phòng A10-201
- Hội đồng 2: Phòng A10-202
- Hội đồng 3: Phòng A10-101
- Hội đồng 4: Phòng A10-102  
- Hội đồng 5: Phòng A10-103   
- Hội đồng 6: Phòng A10-104

Tin mới hơn

Tin cũ hơn