TB: V/v phân công thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2- Năm học 2018-2019 (Bổ sung lần 3)

Đăng ngày: 30-01-2019; 663 lần đọc

...

 

PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Học kỳ 2- Năm học 2018-2019
Chú ý:
- Các em SV liên hệ trực tiếp với GVHD để biết kế hoạch đến nhà máy.
- Nhóm SV đi ITALISA thực tập từ ngày 11/02/2019.
- Các nhóm khác từ 18/02/2019.
Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn