TB: V/v phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐATN- Học kỳ 3- Năm học 2018-2019

Đăng ngày: 11-07-2019; 500 lần đọc

...

 

Danh sách phân công hướng dẫn ĐAMH và ĐATN
Học kỳ III năm học 2018-2019.
- Thời gian phát đề tài đồ án cho sinh viên trước ngày 14/7/2019
- Thời gian bảo vệ đồ án dự kiến trước ngày 9/9/2019
- Chú ý: Nhóm SV đồ án Máy và dụng cụ thầy Nghị hướng dẫn, gửi email với thông tin họ tên, MSSV về địa chỉ phannghi@tnut.edu.vn trước ngày 14/7/2019 để nhận đề tài
- Danh sách bổ sung phân công ĐATN (cập nhật ngày 12/7/2019)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn