TB: Kế hoạch thí nghiệm Lab 306 +401+ 301 của Học kỳ 3 - 2018-2019

Đăng ngày: 01-08-2019; 113 lần đọc

...

Lưu ý :
- Các em sinh viên đi theo lịch đã sắp xếp ở trên là buổi đầu tiên, các buổi
tiếp theo giảng viên hướng dẫn Thí nghiệm sẽ thảo luận với SV tiếp, để
tránh trùng lịch của Giảng viên và SV.
- Sinh viên đi lab 306 chỉ đi modul thí nghiệm : CHVL, KTVL, NLM, CTM,
DS và ĐL , Hàn.
- Sinh viên đi lab 401 chỉ đi modul thí nghiệm : CHVL, KTVL, NLM,CTM
- Sinh viên đi lab 301 đi modul thí nghiệm hàn còn các modul khác thuộc
khoa khác phụ trách.
- Sinh viên nào có thắc mắc hoặc bị trùng lịch thì liên hệ với thầy Toàn sđt :0984983117.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h