TB: V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 (Cập nhật)

Đăng ngày: 17-03-2021; 554 lần đọc

...

THÔNG BÁO

V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

 

- Danh sách cập nhật phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các em xem ở file đính kèm
- Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết kế hoạch đến công ty vào ngày 22.3.2021.
- Điện thoại liên hệ:
1. Thầy Lưu Anh Tùng - 0974 614 399
2. Thầy Phan Văn Nghị- 0977 599 357
3. Thầy Nguyễn Hữu Chinh - 0913 555 733
4. Thầy Chu Mạnh Cường - 0987 758 778

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h