TB: DS phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp - HK 2 - Năm học 2020-2021

Đăng ngày: 06-04-2021; 66 lần đọc

...

Danh sách phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

HK 2 - Năm học 2020-2021

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên liên hệ với GVHD để nhận đồ án trước ngày 10/5/2021 và điền thông tin tên đồ án, địa chỉ email vào trang tính theo đường link online sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qFpK2uUwi_FN8bdKBjjk3ikjN13HdM2pODl_JTxyOCI/edit?usp=sharing

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

tin tuc tin tuc 24h